15 Şubat 2019 Cuma

Türkiye'nin Mücadele Ettiği Terör Örgütleri Hangileridir, Hakkında Bilgiler ve Amaçları

Eski Türk Asker Birliği

Türkiye'nin Mücadele Ettiği Terör Örgütleri Hangileridir, Hakkında Bilgiler ve Amaçları


Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu)
PKK/KCK: Türkiye’yi tehdit eden terör örgütleri içerisinde en tehlikeli olanı PKK/KCK Terör Örgütüdür.

PKK/KCK: 1974’de eli kanlı azılı terörist Abdullah Öcalan tarafından kurulan PKK Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu, Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeydoğusu ve İran’ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet kurmayı amaçlayan eli kanlı uluslararası bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü bir yandan Marksist-Leninist, bir yandan da etnik ayrılıkçılık temelli bir ideolojiye sahiptir.

PKK terör örgütü 31 Temmuz 2018 günü Hakkari/Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinde bir anne ve bebeğini El Yapımı Patlayıcı (EYP) eylemi ile haince şehit etmiştir.


PKK/KCK:

 • Ülkemizi bölmeyi ve ayrıştırmayı amaçlamakta,
 • Yaklaşık 35 senedir kırsalda ve şehirlerde şiddetli terör eylemleri yapmakta,
 • Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmemektedir.

PKK/KCK: Sadece güvenlik güçleri ve devlet kurumlarına değil aynı zamanda tarihi ve ticari alanlar başta olmak üzere sivil yerleşim yerlerine ve sivil vatandaşlara da saldırmaktadır.

PYD/YPG: 1979’dan 1998’e kadar Suriye’yi bir üs olarak kullanan PKK’nın, bu süre zarfında Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu taban üzerinde kurulmuştur.

PYD/YPG: Suriye’de taban oluşturan PKK/KCK terör örgütü Halk Savunma Birlikleri (PYD/YPG) adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla, uluslararası kamuoyunda özellikle Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’a karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gösterilmeye çalışılanın aksine PYD/YPG, uluslararası terör örgütleri listelerinde “terör örgütü” olduğu tescillenen PKK’nın Suriye’de faaliyet gösteren uzantısıdır.

PYD/YPG, PKK/KCK terör örgütüyle aynı amaçta olup, ülkemizde terör eylemleri yapmaktadır.

FETÖ/PDY: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), cebir, şiddet ve diğer yasal olmayan yöntemleri de kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek, devlet otoritesini baskı altına almak, zaafa uğratmak, yönlendirmek, ortadan kaldırmak ve neticede devlet otoritesini ele geçirmek amaçlarıyla hareket eden, Fetullah Gülen tarafından kurulmuş bir terör örgütüdür.

FETÖ/PDY (Teröristbaşı Fetullah Gülen)
 • İlkokul Mezunu,
 • Stratejik müttefikler arayışına girdi,
 • Mesih olduğuna inandırdı,
 • Kendini ve örgütü, aydınlanma ve batı yanlısı, ılımlı İslamcı olarak tanıttı,
 • Gerçekte ise radikal ve gizli bir örgüte elebaşlık etmektedir.


FETÖ/PDY (Genç, Masum Beyinlerin Yıkanması)
 • Türkiye’deki fakir ailelerin ve yurt dışındaki nüfuz sahibi ailelerin çocuklarını hedef alırlar.
 • Eğitim kurumları, örgütün temel personel temin alanlarıdır.
 • Sözde ışık evlerini ve yurtlarını kullanırlar.
 • Devlet yönetimini ele geçirmek temel hedefleridir.

FETÖ/PDY (Gizli Yöntemleri)
 • Katı bir mutlak itaat ve bağlılık,
 • Kriptolu iletişim,
 • Kodlu mesajlar,
 • 1 Dolarlık banknotlar, Kod adları.

FETÖ/PDY: FETÖ, amaçları doğrultusunda paralel devlet yapılanması (PDY) şeklinde devletin çeşitli kurumlarında hücreler şeklinde yapılanarak faaliyet göstermiştir. Örgüt üyesi kamu personeli, makamlarını, çalıştıkları kurumların yetki, araç, gereç ve personelini örgütün amaçları doğrultusunda kullanarak 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunmuştur.

FETÖ/PDY (15 TEMMUZ MENFUR DARBE GİRİŞİMİ) 

15 Temmuz 2016 gecesi maruz kaldığımız ve Büyük Türk Milleti’nin demokrasisine kahramanca sahip çıkması suretiyle bertaraf edilen hain darbe girişimi, terörizmin daha önce tecrübe edilmemiş yeni bir yüzünü ortaya çıkarmıştır

FETÖ/PDY (15 TEMMUZ MENFUR DARBE GİRİŞİMİ)

 • Ulusal güvenliğimize ve demokrasimize bir saldırıdır.
 • 249 vatandaşımız şehit edildi ve 2.193 vatandaşımız yaralandı.
 • Darbe girişiminin arkasında FETÖ vardır.
 • Bütün ülkeler için bir tehdittir.

FETÖ/PDY (FETÖ İLE MÜCADELE)
Yıllar içerisinde devletin tüm kurumlarına hileli yöntemlerle üyelerini yerleştiren FETÖ ile mücadele, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden pek çok alanda devam etmektedir.

Bugüne kadar devletin çeşitli kademelerinde görev yaptığı tespit edilen terör örgütü bağlantılı kişiler kamudan uzaklaştırılmıştır. Adil yargılama ve demokratik hukuk devleti ilkesi gereğince yargı süreci titizlikle devam etmektedir.

DEAŞ:
 • ABD’nin Irak’ı işgalinden (2003) sonra Irak’ta kurulmuştur.
 • Irak ve Suriye’de İslam devleti görüntüsü altında terörist bir devleti ve halifelik kurma hedefiyle hareket etmektedir.
 • Asker ve sivil olmak üzere Irak ve Suriye’de bugüne kadar binlerce kişinin ölümüne sebep olan örgüt, büyüdükçe vahşeti de büyütmüştür. Genç, yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk demeden katliam yapmıştır.

DHKP-C:
 • Türkiye’de, 1978 yılında aşırı sol eğilimli olarak Devrimci Sol ve Dev-Sol adlarıyla ortaya çıkmıştır.
 • Türkiye’de anayasal düzeni silahlı mücadele ile yıkarak sosyalist bir düzen kurmayı amaçladığını söyleyen terör örgütü, şehirlerde hücre evleri şeklinde örgütlenerek çok sayıda haince terörist eylemler düzenlemiştir


SONUÇ:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HER TÜRLÜ İÇ VE DIŞ TEHDİDE KARŞI ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN HAKLARINI KULLANARAK VATAN TOPRAKLARINDA HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK SONSUZA KADAR YAŞAMA AZİM VE KARARLILIĞINDADIR.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Nedir, Tanımı ve Hakkındaki Herşey

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Nedir, Tanımı ve Hakkındaki Herşey


16 Nisan 2017 referandumu ile Türkiye Cumhuriyetinin yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dünyadaki uygulamalar ve Türkiye’nin gereksinimleri, dinamikleri dikkate alınarak hazırlanmış, özgün ve demokratik bir Cumhuriyet modelidir.

Yeni sistemde yürütme yetkisi, halkın oyuyla seçilen, devletin başı olan Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Yasamaya ilişkin, kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkileri ise TBMM tarafından kullanılmaktadır.

Cumhurbaşkanı ve Meclis’in görev sürelerinin 5 yıl olarak belirlendiği yeni sistemde, Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak, bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebilecektir.

Milletvekili seçilme yaşı 18 olup, gençlerin siyasette ve politika belirleme sürecinde daha etkin olmaları sağlanmıştır.

Anayasa’nın yargının bağımsızlığını düzenleyen maddesine “tarafsız” ibaresi de eklenerek yargı erkinin bağımsız ve tarafsız olması sağlanmıştır.

Yeni yönetim modeli ile yalın, makamların azaldığı, yeniliklere hızlı adapte olan, insan kaynağının gelişmesine imkan sağlayan, dijital dönüşümü gerçekleştiren, karar alma süreçlerini hızlandıran, küresel rekabet gücünü yükselten, ortak aklı kurumsallaştıran, yetki ve sorumlulukları net bir yapı ortaya konmuştur.

Milli Güvenlik Nedir, Tanımı ve Hakkındaki Herşey

Güvenlikten Sorumlu Bir Adam

Milli Güvenlik Nedir, Tanımı ve Hakkındaki Herşey


Millî Güvenlik; Devletin anayasal düzenine, millî varlığa ve Milletin millî bütünlüğüne yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyete karşı önlemler alınması ihtiyacıdır.

Millî Güvenlik Kavramı;

 • Devletin anayasal düzeni,
 • Devletin millî varlığı,
 • Milletin millî bütünlüğü,
 • Milletler arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik menfaatleri,
 • Devletin egemenliği ve bağımsızlığı hakkında düzenlenen hukuki çerçeveyi ifade eder.
Millî güvenliğin tespitinden sorumlu olan yasal organ Millî Güvenlik Kuruludur

Devletin en üst koordinasyon kurulu, Cumhurbaşkanı Başkanlığında iki ayda bir toplanır:


 • Kurul; - Cumhurbaşkanı,
 • Cumhurbaşkanı Yardımcıları,
 • Adalet Bakanı,
 • Millî Savunma Bakanı,
 • İçişleri Bakanı,
 • Dışişleri Bakanı,
 • Genelkurmay Başkanı,
 • Kuvvet Komutanlarından oluşur.

14 Şubat 2019 Perşembe

Sayılarla Türkiye Hakkında Kısa Bilgiler

Türkiye Sahilindeki Antik Çağ

Sayılarla Türkiye Hakkında Kısa Bilgiler


Türkiye Cumhuriyeti Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde kuruludur.

Yüzölçümü 783.562 kilometre karedir. 2018 yılı sayımına göre 81 milyon nüfusa sahiptir.

Üç tarafı denizlerle çevrili ve 8.333 km kıyı uzunluğu bulunmaktadır.

Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, İran, Irak, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan ile 2.949 km sınır uzunluğuna sahiptir.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu olmak üzere 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır.

En büyük gölü Van Gölü, en yüksek dağı Ağrı Dağı, en uzun nehri Kızılırmak’tır.

81 ilden oluşur. Başkenti Ankara’dır. Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı İstiklal Marşıdır. Resmi dili Türkçedir.

Atatürkün İlke ve İnkılapları Nedir, Hakkında Kısa Bilgiler

Atatürkün Vatandaşla Olan Bir Fotoğrafı

Atatürkün İlke ve İnkılapları Nedir, Hakkında Kısa Bilgiler


Atatürk İlkeleri;


 • Cumhuriyetçilik, 
 • Milliyetçilik, 
 • Halkçılık, 
 • Devletçilik, 
 • Laiklik, 
 • İnkılapçılık.

Atatürk İlkeleri


Cumhuriyetçilik, hakimiyetin halka ait olduğu hükümet biçimi ve devlet idaresi şekli demektir.

Milliyetçilik, ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmak, bu çalışmayı ve bilinci gelecek kuşaklara yansıtmaktır.

Halkçılık, Millet içindeki çeşitli insan gruplarının yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetimini ifade eder.

Devletçilik, özellikle ekonomi alanında fertlerin yapamayacağı faaliyetleri devletin yapması esasına dayanır.

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ile din ve vicdan özgürlüğünü ifade eder.
İnkılapçılık, zamanla fonksiyonunu yitirmiş kurumları kaldırarak yerlerine ilerlemeyi sağlayacak kurumların konulması esasına dayanır ve sürekli değişimi ifade eder.

Atatürk İnkılapları;


 • Saltanatın Kaldırılması (01 Kasım 1922), 
 • Halifeliğin Kaldırılması (03 Mart 1924), 
 • Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi (20 Mart 1930-05 Aralık 1934), 
 • Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926), 
 • Kıyafet Kanunu’nun Kabulü (25 Kasım 1925), 
 • Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925), 
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması (26 Aralık 1925-1935), 
 • Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934), 
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü (03 Mart 1924), 
 • Harf İnkılabının Yapılması (01 Kasım 1928). 

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı Nedir, Hakkındaki Gerçekler, Yapılan Anlaşmalar ve Savaşlar

Helikopterle Aynı Karede Olan Askerler

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı Nedir,  Hakkındaki Gerçekler, Yapılan Anlaşmalar ve Savaşlar 


Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti 7 devlete karşı mücadele etmiş, çarpışmaların yaşandığı en kanlı savaş olan Çanakkale’de düşmanı yenilgiye uğratmasına rağmen bu savaştan kaybeden taraf olarak çıkmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’na (1914-1918) İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan) grubunda katılan Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşmadan sonra, İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını işgale başlamışlardır.

Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a hareket etmiş, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak "Ya İstiklal Ya Ölüm" parolasıyla Millî Mücadeleyi başlatmıştır.

22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi ile vatanın bütünlüğü ve milletin istiklalinin tehlikede olduğu ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı ilan edilmiştir.

Mustafa Kemal Paşa tarafından halkı direnişe çağırmak ve işgallere karşı harekât başlatmak maksadıyla sırasıyla;


 • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) ilan edilmiş,
 • Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) toplanmış, 
 • Sivas Kongresi (04-11 Eylül 1919) toplanmış müteakiben 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM açılmıştır.


Meclisin açılması ile birlikte Kongrelerde ve TBMM’de alınan kararlar ile başlatılan millî mücadelede sırasıyla;


 • Yurtiçinde başlatılan isyanlar bastırılmış, 
 • Birinci İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921), 
 • İkinci İnönü Muharebesi (23 Mart-01 Nisan 1921), 
 • Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10-24 Temmuz 1921), 
 • Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos -13 Eylül 1921),


Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922) yapılarak, düşmana kesin darbe indirilmiş ve Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle 09 Eylül’de İzmir işgalden kurtarılarak zafere ulaşılmıştır

Kurtuluş Savaşı sonunda 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması imzalanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugünkü sınırları belirlenmiştir.

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilerek Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı ve kurucusu olarak tarihe geçmiştir.

Tarihteki Türk Devletleri Hakkında Kısa Bilgiler

Türk Bayraklı İşaret Parmağı

Tarihteki Türk Devletleri 


Asya Hunları: Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Orta Asya’da kurulmuştur. İlk hükümdarları Teoman, en ünlü hükümdarı ise oğlu Mete'dir. Mete Han'ın askerlik alanında yaptığı düzenlemeye ''Onluk Sistem'' denir.

Batı Hun Devleti: M.Ö. 48 – M.S. 216 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Asya Hunlarının dağılmasından sonra göç eden kavimler tarafından kurulmuştur.

Avrupa Hun Devleti: Hunlar, 395 yılında Macaristan’a yerleşerek Avrupa Hun Devletini kurmuşlardır. Hunların en parlak dönemi, Attila dönemidir.

Göktürkler: Türk adını resmi devlet adı olarak kullanan ilk Türk devletidir. 552 yılında Bumin Kağan tarafından Orta Asya'daki Avar hakimiyetine son verilerek kurulmuştur.

Uygurlar: Karluk ve Basmiller'le birleşerek ikinci Göktürk Devletini yıkan Uygurlar, Orhun bölgesinde Uygur Devletini kurmuşlardır (745). Kurucuları Kutluk Bilge Kül Kağan, merkezleri Ordubalık’tır (Karabalsagun).

Akhunlar: Orta-Asya atlı göçebelerinden, Hindistan’a inen, Hun Türklerinin kurduğu imparatorluktur. 470’te tahta geçen Toraman, 496’da İmparator olarak Akhun devletini kurmuştur.

Avarlar: 552 yılında Orta Asya'daki Avar İmparatorluğu’na Göktürkler son verince, batıya doğru ilerleyerek Romanya'ya giren Avarlar merkezi Macaristan olan yeni devletlerini kurmuşlardır. İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğudur.

Hazar Devleti: Önceleri Göktürklere tabi olduğu tahmin edilen Hazarlar, batıya göçerek, Kırım’dan Hazar Denizi’ne kadar olan alanda 620 tarihinde imparatorluk kurmuşlardır.

Karahanlılar Devleti: Tarihte ilk Müslüman olan Türk devletidir. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır. 840 – 1212 tarihleri arasında Aral Gölü ile Moğolistan arasında hüküm sürmüşlerdir.

Gazneliler Devleti: Sultan Alp Tegin tarafından 962 tarihinde kurulan bu devlet günümüzdeki Afganistan ve Hindistan topraklarında hüküm sürmüştür.

Büyük Selçuklu Devleti: Selçuk Bey tarafından 1040 tarihinde kurulmuş, 1157 tarihinde yıkılmıştır. Orta Asya’dan akan Türk göçlerinin Anadolu’ya kadar girmesini ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlamışlardır. Müslüman olan Selçukluların İslamiyet’in yayılmasına çok büyük faydaları olmuştur

Harzemşahlar Devleti: Muhammed Harzemşah tarafından 1097 tarihinde kurulmuştur. Cengiz Han tarafından 1231 tarihinde ortadan kaldırılmıştır.

Altınorda (Altınordu) Devleti: 1236 tarihinde Batur (Batu) Han tarafından kurulmuştur. Altınordu’da şehir hayatı gelişmiş hükümdar soyundan gelen kadınlar siyasi haklara sahip olmuşlardır. 1502 yılında yıkılmışlardır.

Büyük Timur İmparatorluğu: 1368 tarihinde Timur Han tarafından kurulmuştur. Sınırları Batıda Balkanlar, kuzeyde Volga kıyıları, güneyde Hint Okyanusu, doğuda Orta Asya bölgeleridir. 1501 yılında yıkılmışlardır.

Babür İmparatorluğu: 1494 tarihinde Babür Şah tarafından kurulmuştur. Bugünkü Hindistan ve Afganistan sınırları içerisinde kurulmuştur. Güney Hindistan’da hakimiyet kuran İngilizler tarafından 1858 tarihinde yıkılmışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu: Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla Anadolu’da birçok Türk beylik ve devletleri egemen olmuştur. Anadolu’da yoğunlaşan Türk boyları Türkiye tarihinin temelini oluşturmuştur. Anadolu beylikleri arasında küçük bir beylik iken Anadolu Türk Birliğini gerçekleştiren Osmanlı Beyliği, kurdukları Osmanlı İmparatorluğu’nu 623 yıl boyunca (1299-1922) yaşatmışlardır.

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu üç kıtaya yayılarak en büyük sınırlarına ulaşmıştır. Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle başlayan duraklama döneminden sonra, 1699’da 2’nci Viyana Kuşatması ile gerileme dönemine girilmiştir. 1876 yılında Meşrutiyet, 1908 de 2’nci Meşrutiyet ilan edilmiştir. Yapılan reform ve ıslahatlar İmparatorluğu dağılmaktan kurtaramamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İmparatorluk tarih sahnesinden çekilmiştir.

13 Şubat 2019 Çarşamba

Cihanbeyli de Hayvan Hırsızlığı

Cihanbeyli de Hayvan Hırsızlığı

Cihanbeyli de Hayvan Hırsızlığı


Konya'nın Cihanbeyli İlçesi Karatepe de büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleştiği iddası gündeme geldi.

Cihanbeyli ilçesine bağlı Karatepe Mahallesinde bir vatandaşa ait hayvanlar, ahırına gece geç saatlerde giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından , 1 adet inek ile 1 adet dana çalınarak kayıplara karışıldı.

Jandarma ve Olay yeri soruşturma ekiplerince konuyla ilgili araştırmalar son hızla devam ediyor, gelişmeleri yakından takip ediyor ve sizi bilgilendiriyoruz.

Son Güncelleme : 13.02.2019 14:40

Tuvalete Gittikten Sonra Ellerimizi Yıkamamız Gerekiyor mu ?

Kirlenmiş Tuvalet


Tuvalete Gittikten Sonra Ellerimizi Yıkamamız Gerekiyor mu ?  


Tuvaleti kullandıktan sonra ne yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz.
Bir çalışma da, insanların yalnızca% 67'sinin tuvalete gittikten sonra ellerini yıkadığını tespit edildi.

Rutgers Üniversitesi'nde gıda bilimi profesörü olan Don Schaffner, yıllardır el yıkama eğitimi alıyor ve bu geleneksel bilgeliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Business Insider'a “İdrar yapmak veya traş olmak farketmez, ellerini yıkamak zorunda kalırsınız” dedi. İşte nedeni. Mikroplar banyolarda uzun süre yaşayabilir.

El Yıkama Yaşamı Sürdürmenin Rutin Bir Eylemidir


Tuvalete yaptığınız her yolculuktan sonra ellerinizi yıkamak en iyisidir çünkü insan dışkısı E. coli, Shigella, Streptococcus, Hpatitis A, E ve daha fazlası gibi patojenler taşır. Ayrıca Norovirüs'ü hasta bir kişinin dışkısı veya kusmasıyla kirlenmiş banyo yüzeylerine dokunarak kolayca bulaşabilir.

Enfeksiyöz hastalık, gıda zehirlenmesinin en yaygın nedeni olup ishal, kusma, bulantı ve mide ağrısına neden olur. Banyolarda çok çeşitli mikroplar ve diğer bakteriler bulunabilir. 2004 yılında yapılan bir araştırmada, bazı Staphylococcus veya Staph soyun dan mikropların hemen hemen her elde bulunduğu tespit edilmiştir.

Halka açık tuvaletler bu bakterilerin ilaca dirençli birçok suşunu barındırabilir.Elleriniz temiz ve sivilce gerektirmese bile, tuvalet tutamağına dokunan, küveti kullanan veya banyo kapısını açan kişiyle aynı şeyi söyleyebilir misiniz?

Uzmanlar, el yıkamanın zorunlu olduğunu ve mümkün olduğunca hijyenik ürünleri ( kaliteli sabunları) kullanmanızı öneriyor.

Facebook Hesabınızdan Mutlaka Silmeniz Gereken 6 Şey

Facebook Kullanan Kadın

Facebook Hesabınızda Mutlaka Silmeniz Gereken 6 Şey 


Dünya çapında 230 milyondan fazla insan Facebook'u kullanıyor; eğlenceli ve yeni insanlarla tanışmak için aslında güzel bir yol.

Fakat Uzmanlar, Facebook'un en popüler sosyal ağ olduğu konusunda hemfikirler. Sanal yaşam gibi ve herkes fikirlerini paylaşma veya en sevdikleri şarkıyı yayınlama şansına sahip oluyorlar. Ne yazık ki, Facebook'ta yazmayı düşünmemeniz gereken şeyler de var. Gerçek şu ki, çoğu insan kafalarının üstünde duran tehlikeleri fark etmiyor.

Peki, Facebook'ta Yayınlamaktan Kaçınmanız Gereken Şeyler Nelerdir?

Size 6 basit şey sunuyoruz, bunları hesabınızdan silmelisiniz:
1. Sosyal Durum
Sosyal durumDuygusal yaşamınızla ilgili bir güncelleme yapmak isteyebilirsiniz, ancak bu yapmanız gereken en uygunsuz şey olabilir. Bu bilgileri kendiniz için saklayın ve yalnızca yakın arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle paylaşın.

2. Çocuk Fotoğrafları
Çocuk Fotoğrafları
Gerçekten bu dünyadaki herkesin çocuğunuzun resmini görmesini istiyor musunuz?Çocuğunuzun tüm bu resimlerden memnun olup olmadığını bile bilmiyorsunuz çünkü çok küçük. “Gözlemciler” ellerini görüntülerin üzerine kolayca koyabilir, bu da çocuğunuzun hayatının risk altında olduğu anlamına gelir. Yani, evet, çocuğunuzun fotoğrafını göndermeyi bırakın.

3. Çocuğunuzun Okul Bilgisi
Çocuğunuzun Okul Bilgisi
Çocuğunuzun okulu ya da gündüz okula devam hakkında herhangi bir bilgi yayınlamadan önce daima iki kez düşünün. En küçük bilgiler bile çocuğunuzu riske sokabilir ve kesinlikle çocuğunuzun etrafında dolaşan bir "tacizci" istemezsiniz, değil mi? Onlara yeşil ışık vermeyin.

4. Telefon Numarası
Telefon Numarası
Telefon Numaranı Sokakta Kimseye Vermedin Değil mi? Peki, Numaranı Facebook'a neden yazdın?

5. Doğum Günü
Doğum Günü

Doğum gününüz için bir rock yıldızı gibi yüzlerce mesaj alacaksınız, ancak bazı insanlar kötüye kullanabilir. Kimlik hırsızları bu bilgiyi keşfedebilir ve kullanabilir.

6. Biletler & Planlar 
Biletler ve Planlar
Herkese tropik bir adaya ineceğinizi söyleme arzunuza karşı direnmeye çalışın. Suçlular sizi havaalanında karşılayabilir ve insanlar sizin evde olmadığınızı da bilecekler.

Bir resim yayınlarsanız, sonsuza dek yayın da kalır. Onları silebilirsiniz, ancak sanal dünyanın herhangi bir yerinde sıkışmış kalacaktır. Birinin seni takip edip etmediğini asla bilemezsin. Akıllıca ve güvenli hareket edinki, başınız hiçbir zaman belaya giremesin.

11 Şubat 2019 Pazartesi

İran Cumhurbaşkanı Ülkesinin Askerlerini Önemle Vurguladı

Hassan Rouhani

İran Cumhurbaşkanı Ülkesinin Askerlerini Önemle Vurguladı


İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, İslam Devrimi'nin 40. yıldönümünü kutlayan bir törende ülkesinin askeri gücünü vurguladı.

1979'da ABD yanlısı Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin devirilmesinin kutlanması sırasında Pazartesi günü Tahran'da Rohani'nin yaptığı bir konuşmada geldi. Büyük bir destekçi kalabalığı toplandı.

Rohani, İran'ın 40 yıl önce olduğundan daha güçlü ve daha büyük hale geldiğini söyledi. İran'ın füze geliştirmek için diğer ülkelerden izin almasının gerekmediğini de sözlerine ekledi. İran'ın askeri gücünün, düşman ülkeleri şaşırtacak kadar güçlü olduğunu söyledi.

Konuşma ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a karşı ekonomik yaptırımlarını artırdığı bir zamana denk geldi.

Rohani, İran ve ABD'nin psikolojik bir savaşla mücadele ettiğini ve İran halkının savaşa karşı mücadele etmek için birleşmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin İran’a bir dizi yaptırım uyguladığını ancak başarısız olduğunu söyledi.

ABD yaptırımları, İran’ı ekonomik bir sıkıntıya soktu. Ekonomik gerileme ile ilgili memnuniyetsizlik, yaklaşık bir yıl önce ülke çapında protesto gösterilerine yol açtı.

Öğlen Namazı Nedir, Nasıl Kılınır, Kaç Rekattir, Farzları ve Sünneti

Namaz Kılan Çocuk

Öğlen Namazı Nedir, Nasıl Kılınır, Kaç Rekattir, Farzları ve Sünneti 


Öğlen namazı, dördü sünnet, dördü farz, ikisi de son sünnet olmak üzere on rekattir.

Önce, öğlenin sünnetine diye niyet edilip dört rekatli sünnet kılını. Bu sünnetin ilk iki rekati, tıpkı sabah namazının sünneti gibi kılınır. İkinci rekate oturulduğunda sadece ' ettehiyyatü' okunur ve tekbir getirilip ayağa kalkılır. Besmele, Fatiha ve bir miktar ayet okunduktan sonra rüku ve secdeler yapılıp dördüncü rekate kalkılır. Burada da besmele, Fatiha ve bir miktar Kur'an okunduktan sonra rüku ve secdeler yapılıp oturulur. Ettahiyyatü, salli, barik ve dular okunup selam verilir.

Öğlenin farzına gelince; kamet getirilip 'öğlenin farzına' diye niyet edilerek tekbir alınır. İlk iki rekati, tıpkı sabah namazının farzı gibi kılınır. Üçüncü rekate kalkıldığında besmele ve sadece Fatiha okunup rüku ve secdeler yapılarak dördüncü rekate kalkılır. Dördüncü rekatte besmele çekilir ve sadece Fatiha okunup rüku ve secdeler yapılarak son oturuşa oturulur. Burada da Ettahiyyatü, salli, barik ve dular okunup selam verilir.

Öğlenin son sünneti ise, tıpkı sabah namazının sünneti gibi kılınır.  Yalnız niyetin, öğlenin son sünnetine diye yapılması gerekir.

Arabesk Şarkı Dinlerken Neden Bazı İnsanlar Ağlar, Bazıları da Ağlamaz ?

Karısıyla Sigara İçen Adam

Arabesk Şarkı Dinlerken Neden Bazı İnsanlar Ağlar, Bazıları da Ağlamaz ?


İnsanların duyduğunda genellikle gözyaşı dökeceği belli bir müzik kalitesi vardır. Yabancılar'dan örnek verirsek ünlü şarkıcı Adele veya büyük parça Mozart-Requiem, Yerli parça'dan örnek verirsek Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve benzerleri.

Bu müzik türünü dinleyen insanlar bazen üzüntü ve kayıp durmuna girer.

Ama hüzünlü müziğin tadını nasıl çıkardığımızla ilgili çok garip bir çelişki var, çünkü insanlar için en önemli olan şey, günlerinin hüzün ve karmaşadan arındırılmış olması, İnsanlar neden hüzününü ve kayıbını hüzünlü müzikle yaşar ?

Araştırmacılar için büyük bir gizem olmuştur, ancak bu gizem, birkaç bilim insanı tarafından yapılan bir araştırma ile konuyla ilgili yeni bir bakış açısı elde etmiştir, Ayrıca müzik algıları ve bilgisi konusunda uzman olan Durham Üniversitesinde'ki Profesör Tuomas Eerola Aklı bu konuya bir anlayış ve yorum getirmiştir.

Yaptığı çalışmada Arabesk Şarkılar Dinlerken Neden Bazı İnsanlar Ağlar, Bazıları Da Ağlamaz düşüncesine bir cevap getirmiştir.

Profesör, Açık fikirli bireylerin modern ve profesyonel müzikten yana olduğunu, belirli bir tarzda veya sistemde olmayı hedefleyen insanların daha çok rock ve punk tarzındaki şarkıları tercih ettiğini söyledi.Depresyondaki Kadın

Peki Ya Hüzünlü ( Arabesk Tarzındaki ) Müzik ?


Kuşkusuz Arabesk müzik dinleyicilerinin yaşadığı duygu ve duygular gerçek anlamda hüzün değildir. İnsanların hüzünlü bir türden müzik dinlediklerinde ne hissettiği konusundaki geniş bir araştırmaya dayanarak, test edilen bu duygu ve hislerin farklı bölümlerde sınıflandırıldığını biliyoruz.

Bazıları için hüzünlü müzik, genellikle insanların olayları ve anılarıyla ilişkili duygular, keder, kayıp duygularını derinleştirir ve o anıları canladırır. Bir diğer insanlar için hüzünlü şarkılar dinlemek melankolik duygusu getirir.(Derin üzüntü veya depresyon ifade eden psikolojideki bir terim).


Yağmurlu Hava

Duygularımı Nasıl Haraket Ettirebilirim ? 


En ilgi çekici bölüm, sonuçta, duygularımızı nasıl hareket ettireceğimizi veya hareket ettirdiğimiz hissi, üzücü müziğin zevkinin temeli midir ?

Bu duyguyu etkili bir şekilde tanımlamak genellikle zordur, ancak bazen zor ve zevklidir, ancak herkesin hissetmesi mümkün görünmemektedir.

Peki Kim Hissediyor ?

Daha mantıklı olacak cevap ( en tutkulu ve hassas insanlar )


Denizde Depresyonda Olan Kadın

İnsanların Ne Duygu Yaşadıklarını Anlamak İçin Yapılan Test


Bu varsayımı test etmek için farklı milletlerden 102 kişi bir dinleme deneyimi yaşamak için bu teste gönüllü oldu.

Modaretörler, üzücü bir müzik parçası sundu; bu, Michael Kamen keşfi, Bu müzik parçası Kardeş Grubu adı verilen kısa bir dramatik dizide gösterildi.

İlk başta, çoğunluk parçayı ayırt edemedi ve tanıyamadı.

Bir müzik parçasının seçilmesinde, müzik veya kelimelerle ilgili belirli olaylar gibi herhangi bir dışsal duygu kaynağı önlemek için kişinin daha önce duymadığı çok önemli bir faktör olduğunu bilmek önemlidir, ancak buradaki amaç, his veya duyguların yalnızca müzikten gelmesidir.

Derin duygular yaşayan insanların testteki hüzünlü parça ile son günlerdeki ruh halleri, yaşadıkları tüm olaylara bağlı olarak hüzünlerini ortaya çıkarmışdır.

Yani Buna Bağlı Olarak Sonuç; İnsanların aslında müzik ile ağlamadıkları, müziğin onların kaybolan duygularını yeniden ortaya çıkardığını, o duygularını derinleştirip dahada koyulaştırdığını anlıyabiliriz.

10 Şubat 2019 Pazar

Lider Gölyazı Konya'da Gol Şov Yaptı 3 puanı Kaptı

Gölyazı Spor


Lider Gölyazı Konya'da Gol Şov Yaptı 3 puanı Kaptı


Konya'da oynanan maçta ilk yarıyı 2-1 önde kapatan Gölyazspor ikinci yarıda 2 gol daha buldu.Karsilasma 4-2 sona erdi

Konya Süper Amatör grup ta lider olan Gölyazspor aldığı bu galibiyetle puanını 38 e çıkararak sampiyonluk yolunda önemli bir üç puanı daha hanesine yazdırdı.

Kaynak:Cihanbeyli.biz

Clash Of Clans Türkçe Bot ( Ocak 2019 ve Sonrası ) MyBot.run v7.6.6 [05-01-2019] %100

Clash Of Clans Bot 2019 Yılı

Clash Of Clans Türkçe Bot ( Ocak 2019 ve Sonrası ) MyBot.run v7.6.6  [05-01-2019] %100


Clash Of Clans 2019 yılının ilk botu güncelleme sonrası %100 çalışma garantisi.

Clash Of Clans Bot Hilesi Yapmak İçin Gerekli Olan Programlar:

-MyBot.Run Aşağıda linki bulunmakta.

Programları İndirdikten Sonra Devamı İçin Aşağıdaki Videodan İzleyebilirsiniz :
İndirme Linki:

v7.6.6 - [05-01-2019]


https://github.com/MyBotRun/MyBot/releases/download/MBR_v7.6.6/MyBot-MBR_v7.6.6.zip


clash of clans bot, clash of clans 2019 botu, clash of clans 2018 botu, clash of clans 2020 botu, clash of clans 2019 bot yapma ,clash of clans türkçe bot,clash of clans bot nasıl yapılır, clash of clans 2019 çalışan bot, clash of clans 2019 mobil bot, clash of clans bot gerçek bot, clash of clans supercellin oyunu clash of clans bot yapma ,hile , çalışan,türkçe,türkçedilli, dili olan bot,otomatik ,saldırılar,saldırmak,savunmak,savunmasız köy,savunmalı,köy,sınırsız,taş,hilesi,para,altın,maden,inşaatçı,üssü,klan

Sabah Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır ?

Sabah Namazı


Sabah Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır ?


Sabah namazı ikisi sünnet, ikisi de farz olmak üzee dört rekatli bir namazdır. Evvela, 'niyet ettim bu günkü sabah namazının sünnetini kılmaya' diyerek niyet edilir. Hanımlar, ellerini omuz hizasına kaldırıp tekbir alırlar ve sağ elini sol eli üstüne koyup göğüslerinin üzerine koyarlar. Sübhaneke okunur.

Sonra, eüzü besmele çekilip Fatiha okunur. Ondan sonra da üç kısa veya uzun bir ayet okuyup tekbir getirerek rükua eğilir. Rükuda üç kere 2Sübhane Rabbiyel-Azim' denir. Sonra, 'Semiallahü limen-hamideh' deyip kalkılır. Ayakta 'Rabbena lekel-hamd' denir ve tekbir getirip secdeye varılır. Secdede üç kere 'Sübhane Rabbiyel A'la' denir ve tekbir getirip kalkılır. Bir iki saniye durulduktan sonra tekrar ikinci bir secde daha yapılır. İkinci secdeyi de yaptıktan sonra tekbir getirilip ikinci rekate kalkılır.

İkinci rekate kalkıldığında sadece besmele çekilir, Fatiha süress ve bir miktar daha ayet okunup, tıpkı ilk rekatteki gibi rüku ve secdeler yapılarak oturulur. Ettehiyyatü, Allahümme Sali ve Barik, Rabbena atina ve Rabbenağfirli daları okunup sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Sabah namazının farzı da aynı şekidle kılınır. Ancak niyet ederken, 'Sabah namazının farzına' diye niyet edilir.

9 Şubat 2019 Cumartesi

Kafa Topu 2 Promosyon Kodları Güncel 2019

Kafa Topu


Kafa Topu 2 Promosyon Kodları Güncel 2019


 • aog
 • eniyi2018
 • instagram
 • 40milyon
 • iyibayramlar

Kafa Topu 2 Promosyon Kodu 21.01.2019 ( Elmas Veren KOD )


Online Kafa Topu 2 Güncel Promosyon Kodları 17 Aralik 2018


Kafa Topu 2 - 5.000 (5K) Altın Promosyon Kodu 22 Ocak 2019 (22.01.2019)
Kafa Topu 2 Promosyon Kodları Güncel 2019 Anahtar Kelimeleri:
kafa topu 2 promosyon kodları, kafa topu 2 promosyon kodu 2018, kafa topu 2 promosyon kodu yeni, kafa topu 2 promosyon kodu 2019, kafa topu 2 promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon kodları 2018, kafa topu 2 promosyon kodu 2018 kasım, kafa topu 2 promosyon kodları 2019, kafa topu 2 promosyon kodu nasıl yapılır, kafa topu 2 promosyon aralık 2018, kafa topu 2 promosyon aralık, kafa topu 2 promosyon alma, kafa topu 2 promosyon kodu aralık 2018, kafa topu 2 promosyon kodu altın, kafa topu 2 promosyon kodu ayakkabı, kafa topu 2 promosyon kodu aog, kafa topu 2 promosyon kodları aralık 2018, kafa topu 2 promosyon kodu alma, kafa topu 2 noel baba promosyon kodu, kafa topu 2 bilet promosyon kodu, kafa topu 2 cadılar bayramı promosyon kodu, kafa topu 2 bedava promosyon kodu, kafa topu 2 bilinmeyen promosyon kodları, kafa topu 2 bütün promosyon kodları, kafa topu 2 bitmeyen promosyon kodu, kafa topu 2 hiç bilinmeyen promosyon kodları, kafa topu 2 kimsenin bilmediği promosyon kodları, kafa topu 2 promosyon kodu bugün, kafa topu 2 promosyon cadılar bayramı, kafa topu 2 promosyon code, kafa topu 2 promosyon kodu canlı yayın, kafa topu 2 denizler kralı promosyon kodu, kafa topu 2 de promosyon kodu, oyun delisi kafa topu 2 promosyon kodu, kafa topu 2 limiti dolmayan promosyon kodu, kafa topu 2 de nasıl promosyon kodu yapılır, kafa topu 2'de promosyon kodları, kafa topu 2 denizler kralı promosyon, kafa topu 2 de elmas promosyon kodu, oha diyorum kafa topu 2 promosyon, kafa topu 2 promosyon elmas kodu, kafa topu 2 promosyon ekim, kafa topu 2 promosyon en yeni, kafa topu 2 promosyon ekim 2018, kafa topu 2 promosyon eylül, kafa topu 2 promosyon elmas kodları, kafa topu 2 1000 elmas promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon kodu en yeni, kafa topu 2 elmas veren promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon frankie, kafa topu 2 promosyon facebook, kafa topu 2 promosyon forum, kafa topu 2 forma promosyon, kafa topu 2 frankie veren promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon güncel, kafa topu 2 güncel promosyon kodları, kafa topu 2 promosyon kodu gerçek, kafa topu 2 gözlük promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon kodları gerçek, kafa topu 2 güncel 3 promosyon kodu kaçırma, kafa topu 2 geçerli promosyon kodları, kafa topu 2 güreşçi promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon kodu giysi, kafa topu 2 promosyon hileleri, kafa topu 2 promosyon hile, kafa topu 2 promosyon hack, kafa topu 2 hile promosyon kodu, online kafa topu 2 promosyon kodu hilesi, kafa topu 2 hiç bitmeyen promosyon kodları, kafa topu 2 hile promosyon elmas, kafa topu 2 promosyon limitsiz, kafa topu 2 limitsiz promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon kodları limitsiz, kafa topu 2 vampir lord promosyon, online kafa topu 2 promosyon kodu limitsiz, kafa topu 2 altın miğfer promosyon kodu, kafa topu 2 maske veren promosyon kodu, masomo kafa topu 2 promosyon, kafa topu 2 messi promosyon kodu, kafa topu 2 medusa promosyon kodu, minecraft evi kafa topu 2 promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon nereye yazılır, kafa topu 2 promosyon nereden alınır, kafa topu 2 promosyon nasıl alınır, kafa topu 2 promosyon nedir, kafa topu 2 promosyon kodu nasıl oluşturulur, kafa topu 2 promosyon kodu nasıl girilir, kafa topu 2 promosyon kodu nasıl alınır, kafa topu 2 promosyon oluşturma, kafa topu 2 promosyon kodu oyuncu, kafa topu 2 promosyon kodu omer kurtas, kafa topu 2 promosyon kodu oyun delisi, kafa topu 2 promosyon kodu ocak 2019, kafa topu 2 para promosyon kodu, kafa topu 2 karakter paketi promosyon kodu, kafa topu 2 panter promosyon kodu, kafa topu 2 kara panter promosyon kodu, kafa topu 2 kostüm paketi promosyon kodu, kafa topu 2 ronaldo promosyon kodu, kafa topu 2 ronaldo veren promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon kodu reynmen, kafa topu 2 promosyon sınırsız, kafa topu 2 promosyon kodu sınırsız, sesegel kafa topu 2 promosyon kodu, kafa topu 2 süresiz promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon kodu sınırsız elmas, kafa topu 2 sınırsız promosyon kodu 2018, kafa topu 2 promosyon şifreleri, kafa topu 2 şapka promosyon, kafa topu 2 taraftar promosyon kodu, kafa topu 2 tüm promosyon kodları, kafa topu kafa topu 2 promosyon kodları, kafa topu 2 karakter veren promosyon kodu, kafa topu 2 viking promosyon kodu, kafa topu 2 kasap veren promosyon kodu, kafa topu 2 karakter veren promosyon kodları, kafa topu 2 kıyafet veren promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon yeni, kafa topu 2 promosyon yeni kodlar, kafa topu 2 yeni promosyon kodları, promosyon kodu online kafa topu 2 yeni, kafa topu 2 promosyon kodu yeni 2018, kafa topu 2 kendi promosyon kodunu yapma, kafa topu 2 yılbaşı promosyon kodları, kafa topu 2 nasıl promosyon kodu yapılır, kafa topu 2 yabancı promosyon kodları, kafa topu 2 zümrüt promosyon kodu, kafa topu 2 promosyon kodu 100 gerçek, kafa topu 2 promosyon kodu 100, kafa topu 2 promosyon 2018, kafa topu 2 promosyon 2019, kafa topu 2 promosyon 2018 kasım, kafa topu 2 promosyon 2018 ekim, kafa topu 2 promosyon 2018 aralık, kafa topu 2 promosyon 2019 ocak,

Namazı Bozanlar , Namazı Neler Bozabilir ve Namazı Bozan Şeyler Nelerdir ?

Namazı Bozan Şeyler Nelerdir


Namazı Bozanlar , Namazı Neler Bozabilir ve Namazı Bozan Şeyler Nelerdir ?


 • Namazda, her ne sebeple olursa olsun konuşmak,
 • Bir şeyler yemek,
 • Göğsünü kıbleden çevirmek,
 • Selam vermek veya almak,
 • Dünyevi sebeplerden dolayı ağlamak, ah, vah çekmek,
 • Özürsüz yere öksürmek veya üflemek,
 • Birine cevap maksadıyla ayet okumak,
 • Ayetleri yanlış okuyarak manasını bozmak,
 • Erkekle kadının aynı hizada namaza durmaları,
 • Namazda ayetleri yüzüne bakarak okumak,
 • namazda, avret mahallinin bir rükun eda edilecek kadar açık kalması,
 • Teyemmüm yapanın, namazda iken suyu bulması,
 • Sabah namazını kılarken güneşin doğması,
 • Mesh müddetinin dolması,
 • Meshin ayaktan çıkması,
 • Secdede iki ayağın birden yerden kesilmesi,
 • İmama uyanın, imamdan önce rükua veya secdeye varması,
 • Namazda bayılmak veya hayız görmek,
 • Ağızda bulunan nohut büyüklüğünde bir şeyi yemek, sakız çiğnemek,
 • Namazda iken, aynı rekatte üç veya üçten fazla kaşınmak.

Namazın Mekruhları Nedir ve Nelerdir ?

Namazın Mekruhları

Namazın Mekruhları Nedir ve Nelerdir ?


 • Uygunsuz bir kıyafetle namaza durmak.
 • Namazda esnemek, gerinmek, parmak çıtlatmak.
 • Vücut ve elbise ile oynamak.
 • Kollar sıvalı larak namaza durmak.
 • Özürsüz olarak elleri yana koymak, bağdaş kurmak, dizleri dikmek.
 • Secdeye giderken elbiseyi çekmek, paltoyu veya ceketi omuza atmak,
 • Okumayı tam olarak bitirmeden rükua eğilmek,
 • İlk rekatte okuduğu ayetin bir öncekini, ikinci rekatte okumak,
 • İki rekatte okduğu sure arasını bir sure ile ayırmak,
 • Bilerek ayet atlamak,
 • Rükuda elleri dizlere koymamak,
 • namazda gözleri yummak veya yukarı bakmak,
 • Yol üstünde, mezar üstünde, hamam gibi yerlerde, pisliğe yakın veya sahibinin rızasının olmadığı mekanlarda namaz kılmak,
 • Secdede, özürsüz olarak burnu yere koymamak,
 • Canlı bir resmin üzerine secde etmek,
 • Ön safta yer varken, arkada namaza durmak,
 • namaza durulacak yerlerde canlı resim bulundurmak,
 • Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak,
 • Namazda kaşınmak, terini veya alnını silmek, çevreye bakmak, bir şeye dayanmak,
 • İnsan yüzüne karşı namaz kılmak,
 • İkinci rekatte, birinciden daha uzun okumak,
 • Secdeye inerken, ellerini dizlerinden önce yere koymak,
 • Secdeden kalkarken, dizlerini ellerinden önce kaldırmak,
 • İki rekatte de aynı sureyi okumak,
 • Önünden geçebilecek yerde namaza durmak,
 • Namazda gerinmek, esnemek veya gereksiz yere öksürmek,
 • Yemek hazırken veya kalp meşgul iken namaza durmak,
 • Namazda parmak çıtlatmak, parmakları birine geçirmek,
 • Namazda gözleri kapatmak,
 • Rüku ve secdelerdeki tesbihleri terk etmek veya üçten az yapmak,
 • Tuvalet ihtiyacı varken namaza durmak,
 • Kirli elbiselerle namaz kılmak.

Cihanbeyli Berberden Örnek Davranış

Cihanbeyli Berber

Cihanbeyli Berberden Örnek Davranış


Cihanbeyli de Kuaför salonu işleten Mustafa Kale bir ilke imza attı.

Cihanbeyli de berberlik yapan Milenyum Kuaför Salonu sahibi Mustafa Kale ihtiyaç sahibi öğrencileri bedava tıraş etmeye başladı. Sosyal sorumluluk projesi ile örnek oldu.

Cihanbeyli de meslektaşlarına öncülük edecek bir ilke imza atan Kale çalışma arkadaşları ve ekibinin kendisine her zaman destek olduğunu söyledi.

Cihanbeyli Merkezde Bulunan okullarda okuyan ihtiyaç sahibi 125 öğrencinin ikinci yarıyıl boyunca traslarinin ücretsiz yapilacagini ifade eden Mustafa Kale" ihtiyaç sahibi öğrencilere kapımız her zaman açık olacak sevgi ve güler yüzle işimizi yapıyoruz.insallah bu kararımız hayırlı olur, Cihanbeyli de farklı projelerimiz var, kuaför salonmuzda kitaplık oluşturuyoruz burdan kitap alan okuyan özetini çıkaran ogrenciler ile engelli vatandaslarimizi da ilerki gunlerde inşallah ücretsiz tras edeceğiz ” dedi

Kaynak:Cihanbeyli.Biz

Brezilya. Ünlü Bir Futbol Kulübün'deki Yangın 10 Oyuncuyu Öldürdü

Brezilya'da YangınBrezilya Ünlü Bir Futbol Kulübün'deki Yangın 10 Oyuncuyu Öldürdü


Brezilya'nın en iyi futbol kulüplerinden birinin antrenman merkezinde bir yangın çıktı ve genç takımdaki oyuncular dahil 10 kişinin ölümüne yol açtı.

Yangın Cuma günü sabah saat 5.00'da Rio de Janeiro'nun eteklerinde bulunan Flamingo futbol tesisinde çıktı.

Raporlar'da, yangında, 10 kurbanın uyuya kaldığı söyleniliyor.

Üç genç oyuncunun sakatlandığı bildirildi.

Flamengo, 1895 yılına kadar uzanan uzun bir geçmişe sahiptir. Altı kez Brezilya ligini kazandı.

Zihnimde Hala Yazılmamış Cümleler Var

Zihnimde Hala Yazılmamış Cümleler Var


Zihnimde Hala Yazılmamış Cümleler VarEvet, isterse her şeyi düşünüp ve yazabileceği söylenen  insanın aslında isteğiyle de olsa düşünüp yazamama gerçeği var, becerememesi de var. Çoğu insanın zihninden geçiyor, bir şeyleri yazıp ifade etmek, başkalarıyla paylaşmak. Benim bile yazdığım makaleler de düşünüp yazıya dökemediklerim var,artık benim için bu öyle bir sorun olmuş ki etrafımda nereye baksam hala zihnimde yazılmamış cümleler var. Okuma ve yazmayı öğrendikten sonra bir şeyleri yazıp ifade etmeyi çok severdim, hatta başkalarıyla paylaşmayı beni ve etrafımdakilerinin mutlu ettiğini düşünüyordum, ama işte problem bu "her istediğimi kaleme  dökemiyordum."

 • Zihnimdeki yazılmamış cümleler,
 • İstesemde kaleme dökemediğimden,
 • Herkesin zihnindeki hala yazılamamış cümleler,
 • Kimi beceriksizlikten, kimi de ifade edememekten.Gerçek Şu ki ;
Her ne kadar yaşanan problemlerden sonra blogger grupların'dan ayrılmış olsamda bu makaleyi yazmamın sebebi, beni ve blog sitemi küçük gören bir arkadaşa nasıl bir sıralama kalitesinde olduğumuzu göstermek istediğimdir. Aşağıdaki adı geçen tüm blogger sahibi abilerime ve ablalarıma bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eder, herkes hakettiği yerde ve hak ettiğini nasiplenir.
Ben bu yola çıkmadan önce bir çok blogger sahibini örnek aldım bazılarının ismi aşağıdadır, ve halen de onlar gibi olmanın yolunda ilerliyorum, büyük bir kitleye sahip olmanın yanı sıra çok sevilmeyi istiyorum, ama emek olmadan yemeğin olmadığının farkına vardım.Gerçekten bu işi gönülden yapan tüm blogger sahiplerine başarılar diliyorum, yaptığımız veya yaptığınız kolay bir iş değil. İnsanın bir şeyleri düşünüp, ifade edebilmesi ve buna vakit bulamaması bazılarının da bu işi hobi olarak yaptığını duydum, insanlar diğer insanlarla duygularını ve yazdıklarını paylaştığında mutlu oluyor bunu da anladım. Tekrardan herkese başarılar diliyorum.(Bu Alan JDsezer.blogspot.com adresinden alınmıştır.)
Etkinliği Başlatan: Erhan Çakırlar
Etkinlik Konusu: Google da çıkmayan bir cümlede 1.sıraya yükselme etkinliği
Teşekkürler:Engin Çilekçi,İbrahim Erdoğan,Seyhan Türker,Gülhan TC,İrem Wittgenstein,Yasemin Avun,Hakan Yılmaz,JDSezer

8 Şubat 2019 Cuma

Trump: 1 Mart'tan önce Çin'le zirve toplantısı yok

Abd ve Çin 1 Mart

Trump: 1 Mart'tan önce Çin'le zirve toplantısı yok


ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mart'tan önce Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüşme planının olmadığını söyledi;

Trump, zirve toplantısı için bir tarih belirlemeden önce Çin'e daha fazla taviz vermek için baskı yapmasının gerekli olduğu sonucuna varmış görünüyor.

Trump, geçtiğimiz hafta 1 Mart'tan önce Cumhurbaşkanı Shi ile görüşmeye hazır olduğunu ve son bir anlaşma yapmasını söyledi.

Trump Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Çin’in cumhurbaşkanı ile görüşmeyi planlamadığını, çünkü iki taraf arasındaki farkın Çin’in IPR ihlalleri de dahil olmak üzere meselelerde kaldığını söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Laitheiser ve ekibinin müzakereleri eskisinden daha sert bir şekilde ele alması beklenirken, gelecek hafta Pekin'de üst düzey sert müzakerelerin devam etmesi bekleniyor.

Netflix Hesabını Arkadaşlarıyla Paylaşanlar İçin Kötü Haber

Netflix Ortak Kullanım

Netflix Hesabını Arkadaşlarıyla Paylaşanlar İçin Kötü Haber


Bu hafta 2019 Tüketici Elektroniği Şovunda (CES), İngiltere'de yükselen bir şirket yayın platformlarının kullanıcı davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayan yapay bir aracı açıkladı.

Asıl amacı, medya servis sağlayıcılarının - Netflix, Hulu, Amazon Prime vb. - kullanıcılarının şifrelerini çok fazla kişiyle paylaşıp paylaşmadıklarını keşfetmelerini sağlamak.

Ancak, rastgele girişlerin adil olup olmadığını, örneğin kullanıcının tatilde olduğu veya evden uzakta yaşayan bir aile üyesiyle şifreleri paylaşıp paylaşmadığını da görebileceksiniz.

7 Şubat 2019 Perşembe

Eski Mısır Hakkında 6 İlginç Bilgi

Mısırlılar Hakkında İlginç Bilgiler

Eski Mısır Hakkında 6 İlginç Bilgi


Eski Mısır'ı düşündüğümüzde, yalnızca bir piramitlerihayal edebiliriz. Mumya ve firavunların mezarları hakkında birçok film gördük ve Mısırlıların kağıdı icat ettiğini biliyoruz. Ancak öğretmenlerin bize okulda bahsetmedikleri bazı gerçekler var. Örneğin, Firavunlar, resimlerde her zaman betimlendikleri kadar ince değildi.

1. Makyajlarını Ezilmiş Böceklerden Yaparlardı.

Böceklerden elde edilen kırmızı karmik asit, makyaj için bir bileşen olarak kullanılırdı.

2.Firavunlar, Sineklerden Kurtulmak İçin Köleleri Yem Olarak Kullanırdı.
Firavunun RahatlığıSinekler, eski Mısırlıların hayatlarını şimdikinden daha fazla mahvetti. Bugün, farklı spreyler ve kremler kullanıyoruz, ancak King Bibi II'nin sineklerin tadına bakmak için kendilerini balla kaplayan köleleri vardı. Hoş olmayan bir iş değil mi?

3.Mısırlılar Ahirette Çok Dikkat Ediyorlardı.
Mısırlıların Ahirete Bakış AçısıMısırlılar, ahirete çok dikkat ederdi. Ölümden sonra, bir kişinin başka bir hayatta yaşamaya devam ettiğini ve mumyalanmadan önce sahip olduğu her şeye ihtiyacı olduğuna inanıyorlardı. Makyaj ürünlerini, tencere, yiyecek, içecek, hatta en sevdikleri evcil hayvanları ve köleleri mezarlarına yerleştirirlerdi.

4.Firavunlar Obezdi.
Obez FiravunlarEski Mısır'ın birçok fotoğrafında sağlıklı insanları görebiliyoruz. Ancak bilim adamları mumyanın röntgen analizini yaptılar ve görüntülerin gerçeklikten çok uzak olduğunu gördüler: Zengin Mısırlılar, özellikle firavunlar aslında obez ve sağlıksızdı. Karbonhidrat, doymuş yağ ve alkolle dolu zararlı yiyecekler obezite ve diğer sağlık sorunlarına katkıda bulunmuştur.

5.Erkekler Makyaj Yapardı.
Makyaj Yapan Erkekler


Eski Mısır'da hem kadınlar hem de erkekler makyaj ürünlerini kullandı.

Bunun için 3 nedenleri vardı:

 • İlk olarak, makyaj ciltlerini güneş ışığından korur.
 • İkincisi, tanrıların Ra ve Horus'un makyaj yapanın iyi insanlar olduğuna inanıyorlardı.
 • Üçüncüsü, makyajın iyileştirici olduğu düşünülüyordu.
6.Çocuklar Büyüyene Kadar Kıyafet Giymezdi.
Kıyafet Giymeyen Çocuklar
Bitleri önlemek için, ebeveynler bebeklerinin kafalarını traş ettirirlerdi. Erkekler ve kızlar sadece bilezik ve  tasma takıyorlardı.

ABD'li Bilim Adamları : 2018 Yılındaki Sıcaklık, Kayıtlara Göre Dördüncü Sırada

En Yüksek SıcaklıkABD'li Bilim Adamları : 2018 Yılındaki Sıcaklık, Kayıtlara Göre Dördüncü Sırada


WASHINGTON (Reuters) - ABD hükümeti bilim adamları, 2018’de dünyanın ortalama sıcaklığının en yüksek dördüncü ortalama sıcaklık olduğunu belirtti.

ABD uzay ajansı NASA ile işbirliği içinde olan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen yılki dünyanın dört bir yanından gelen sıcaklık verileri hakkında bir rapor yayınladı.

Rapor, ortalama küresel sıcaklığın, yirminci yüzyılın ortalama sıcaklığından 0,79 derece Celsius artarak 14,69 santigrat derece olduğunu gösteriyor. Bu verilerin en eski yılı olan 1880'den bu yana kaydedilen en yüksek dördüncü ortalama idi.

2016 yılı en sıcakken, 2014'ten beri beş yıl en sıcak olanıydı.

Veriler, küresel ısınmanın durduğuna dair herhangi bir gösterge olmadığını göstermektedir.

İsveç'te Farklı Bir Tatil Deneyimi: Bu Otelde Her Şey Buzdan

Buz Oteli

İsveç'te Farklı Bir Tatil Deneyimi: Bu Otelde Her Şey Buzdan


Sıradışı bir tatil için çok seçenek var. Ancak böylesi az. İsveç’te tatilcilere unutamayacağı anlar yaşatan buzdan yapılmış bir otel var. Bu otel, dondurucu olan bir şeyin nasıl da sıcak ve samimi olabileceğinin göstergesi.

Buzdan yapılmış bu otelin adı Kiruna Ice Hotel… Dünyanın en ünlü buz otelleri arasında yer alıyor, kimine göre en ünlüsü ve en iyisi. İsveç’in başkenti Stockholm’dan yaklaşık 1,5 saatlik uzaklıkta. Buz otelin Kiruna şehir merkezi ile arasında 7 km’lik bir mesafe var. Tatilcilerin İsveç’in kuzeyinde bulunan Kiruna şehir merkezine girdikten sonra buz oteli görmek için biraz daha sabretmesi gerekiyor.

Kiruna Ice Hotel tesisleri, ziyaretçilerini iki farklı bina ile karşılıyor. Bunların biri ortak kullanım alanı olması için tasarlanmış, örneğin kafe/bar, kilise, kütüphane gibi… Diğer bina ise otel ziyaretçilerinin konaklaması için inşa edilmiş. Aslında ziyaretçileri karşılayan bu iki yapıya bina demek biraz güç. Çünkü her ikisi de tamamen buzdan yapılmış.

Kiruna Ice Hotel isimli buz otelin yapımı da kendi gibi ilginç. Otelin buz blokları, dünyanın farklı yerlerinden oteli ziyaret eden sanatçılar tarafından yapılıyor. Otelin yapılma zamanı Eylül… Sanatçılar, Eylül ayında otele geliyor ve yaklaşık 6 haftada otelin yapımını tamamlıyorlar. Otel Mart ayına kadar açık. Çünkü Mart ayında buzlar eriyor ve otel yok oluyor.

Otelin bölümleri (kütüphane, odalar vb.) farklı sanatçılar tarafından tasarlandığı için çeşitlilik gösteriyor. Her sanatçı kendi dünyasını otelin buz bloklarına yansıttığı görülüyor. Bu nedenle tatilciler, birbiriyle ilgisiz konseptlere de denk gelebiliyor. Otelin hammaddesi ise olan buzlar, Torne gölünden çıkarılıyor. Donmuş Torne Gölü buzları, yoktan var edilen ve yine de yok olan bu otele hayat veren doğal bir kaynak.

Buz otele gelen müşterilerin özel bir kıyafet giymeleri isteniyor. Çünkü her taraf buz olduğu için tatilcilerin hasta olma ihtimalleri fazla. Otel işletmesi, hasta olmamaları için tatilcilere geyik derisinden oluşan özel kıyafetler veriyor. Her taraf buz olsa da geyik derisinin gerçekten çok sıcak tuttuğu söyleniyor. Ayrıca gece örtünmek için de geyik derisinden yapılmış battaniyeler, fazlasıyla iş görüyor.

Bu oteli görmek için otelde konaklamak zorunlu değil. Otel, bir müze gibi ziyaretçilere açık. İsteyen herkes, otel tesislerine gidip bilet alarak kendi gözüyle oteli görebilir ve buz blokların her yerine dokunabilir.

Kiruna Ice Hotel, farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir imkan sunuyor gibi. Buzdan yapılmış yataklarda uyuyup her tarafı buz olan bir yapı içinde yemek yemek ve müzik dinlemek kulağa ilginç bir o kadar da ilgi çekici geliyor. Özellikle soğukla arası iyi olanlar, bu tesisleri fazlasıyla sevebilir ancak soğuktan hoşlanmayanlar için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Fakat otel buzdan yapılmış olsa da sıcak ve samimi bir ortam sunduğu gerçeğini görmezden gelmek mümkün değil.


6 Şubat 2019 Çarşamba

Hasta Bakımına Yardımcı Olan Robot Mabu

Hasta Bakıcısı Mabu

Hasta Bakımına Yardımcı Olan Robot Mabu


San Francisco merkezli sağlık merkezi Catalia Health, geliştirdiği küçük bir robotla kronik hastalığı bulunan insanlara yardım etmeye çalışıyor. Robotun görevi, hastaların ilaçlarını almalarına yardımcı olmak ve onların sağlık durumlarını takip etmek.

Catalia Health tarafından geliştirilen bu robotun adı Mabu. Küçük ve sevimli bir robot olan Mabu, geçtiğimiz yıl Kaiser Permanente isimli Amerikan sağlık vakfı hastalarıyla çalışmış. Önümüzdeki birkaç ay içinde de son evredeki böbrek kanseri hastalarıyla çalışmaya başlayacak.

Sevimli robot Mabu, hastaların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaları için tasarlanmış. Görevleri arasında hastaların ilaç almalarına yardımcı olmak var ancak bu konuda ısrarcı olmuyor. İlaçların işe yaramadığını fark edince hastalara ilaç almayı bırakmaları gerektiğini söylüyor. Bu robot, hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri için çalışıyor. Mabu, bunu yapmak için hastalarla her gün vakit geçiriyor ve günlük konuşmalar yapıyor. Eğer ilaç almadan daha iyi hissedeceklerse hastalara ilaç almaları bırakmaları gerektiğini önerebiliyor. Aksi takdirde ilaç almaya devam eden hastalarda yan etkiler, daha büyük bir sorun haline gelebiliyor.

Mabu, hastalarla daha iyi iletişim kurma adına psikolojik yönleri gelişmiş bir robot. Örneğin her hastayla mutlaka göz teması kurmaya çalışıyor. Kısa bir zamanda hastanın kişiliğini ve ilgi alanlarını öğrenen Mabu, hastanın ailesine ve doktorlara tavsiyeler veriyor. Mabu, işitme sorunu yaşayan hastalar için de farklı bir özelliğe sahip. Mabu’nun gövdesinde geniş bir dokunmatik ekran var. Bu ekranda Mabu’nun konuşmaları eş zamanlı olarak görülüyor. Hastalar ihtiyaç duyarsa bu ekran üzerinden Mabu ile iletişime geçebiliyor. Mabu, hasta ile yapılan konuşmaları kaydetmiyor, hastanın durumunu her gün ilgili doktora rapor etmekle görevli.

Bunun İçin Neden Robota İhtiyaç Var?


Geçmişte doktorların bu süreçteki hastaların tam olarak ne hissettiklerini tespit edemediği söyleniyor. Ciddi hastalıklarda doktorların hasta ve hastalık süreci ile ilgili kayıt tutamamaları, böyle bir robot fikrini ortaya çıkarmış. Örneğin hastalık semptomlarının arttığı durumlarda diyet programının değişmesi gerek. Bunun farkına varmak için de hastalar düzenli olarak izlenmeli ve onların ne hissettiklerini iyi bir şekilde tespit edilmeli. İşte Mabu isimli robot, bu görevi yürütmek için tasarlanmış.

Mabu’nun yaratılma nedenini şu iki ifadeyle özetleyebiliriz:

 • Uygulanan tedavi sonrası kronik hastalığı olan kişilerin mücadele etmelerini sağlamak
 • Tedavi öncesi ve sonrasında doktorlara sağlıklı veriler aktarmak


5 Şubat 2019 Salı

Alzheimer’ın Nedeni Diş Eti Hastalığı mı?

Alzheimer’ın Nedeni Diş Eti Hastalığı mı?

Alzheimer’ın Nedeni Diş Eti Hastalığı mı?


Science Advances dergisinde yer alan bir araştırma, Alzheimer hastalığının bundan sonraki seyrini değiştirebilir. 23 Ocak 2019 tarihinde dergide yayınlanan araştırmada Jan Potempa isimli mikrobiyolog ve ekibi, bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre Alzheimer’ın nedeni bir diş eti hastalığı olabilir.

Araştırmayı yürüten ekip, iddiayı ortaya atmadan önce Alzheimer hastalarından alınmış omurilik sıvısı, tükürük ve beyin dokusu örneklerini inceledi ve Alzheimer hastalarının beyinlerinde Porphyromonas Gingivalis isimli bir bakteri olduğunu tespit etti. Bu bakterinin aynı zamanda bir diş eti hastalığının da sebebi olduğunu bilen araştırmacılar, Alzheimer ve diş eti hastalığı arasında bir ilişki olabileceğini fark etti.

Aslında diş eti hastalığının Alzheimer’ı tetikleyeceğine dair geçmişte farklı araştırmalar da var, ancak bu araştırmaların bir sonuca bağlanmadığı belirtiliyor. Mikrobiyolog Jan Potempa ve ekibine doğru yolda olduklarını gösteren detaylar arasında, bu konuda yapılan fakat yarım kalmış eski araştırmaları örnek olarak gösterebiliriz.

Diş eti hastalığına yol açan Porphyromonas Gingivalis isimli bakterinin Alzheimer’a neden olduğu konusunda emin olmak isteyen araştırmacılar, farklı bir yöntem daha denemiş. Fareler üzerinde deney yapan araştırmacılar, ağızda oluşan bu bakterinin beyinde çoğaldığını ve beyin hücrelerinde Amiloid Beta isimli plakların oluştuğunu fark etmiş. (Amiloid Beta, Alzheimer’a neden olan bir patojen olarak biliniyor)

Çalışmanın yazarlarından olan Stephen Dominy’a göre, diş eti hastalığı ve Alzheimer arasında doğruluğu ispatlanmış bir sebep sonuç ilişkisi yok. Fakat Stephen Dominy, bu iki hastalığın bağlantılı olduğuna dair ellerinde güçlü bulguların olduğunu söylüyor.

Araştırmacıların bu konuda biraz çekimser olmalarının nedeni şu: Alzheimer teşhisi konmayan ölmüş insanların beyinlerinde de Porphyromonas Gingivalis bakterisine denk gelmeleri… Alzheimer veya Demans rahatsızlığı görülmeyen insanlarda da PG bakterilerinin bulunması, diş eti ve Alzheimer hastalığının birbiriyle ilişkilendirilmesinin % 100 doğru olmayacağını ortaya çıkaran bir durum. Ancak araştırmacılara göre bu durum şu ihtimali doğuruyor: Beyinlerinde Porphyromonas Gingivalis bakterisi olduğu tespit edilen insanlar biraz daha yaşasaydı, Alzheimer hastalığına yakalanabilirlerdi.

Çalışmayı yürüten ekip, bu bulgular ışığında Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmayı bitirirken özetle şu ifadelere yer vermiş: “Diş etindeki Porphyromonas Gingivalis bakterisi, Alzheimer hastalığının ana nedeni değil, ancak PG bakterisi Alzheimer hastalığının erken teşhisinde önemli bir rol oynayabilir.”

Ayrıca ağızda görülen PG bakterisi ve Alzheimer arasındaki bağ doğruysa, geliştirilecek ilaçlar Alzheimer hastalığının önlenmesinde büyük bir fayda sağlayabilir. Bakteriyi yok etmek için üretilen ilaçlar, farelerde işe yaramış. Ekibin Alzheimer hastalığını önleyici bir ilaç geliştirmeye başladığı ve bu ilacı 1-2 yıl içinde insanlar üzerinde deneyeceği belirtiliyor. Eğer Louisville Üniversitesinde görev yapan Mikrobiyolog Jan Potempa önderliğindeki ekip haklıysa, Alzheimer hastalığı büyük oranda tedavi edilebilir.

Papa Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti

Papa Francesco

Papa Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti


Papa Francesco, Arap Yarımadası'na yaptığı ilk ziyaret oldu.

Papa, Birleşik Arap Emirlikleri'nede üç günlük bir ziyarette bulunacak. Pazartesi günü yerel dini liderlerle bir araya geldi.

Papa, Yemen ve Suriye de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki savaşlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Din adına yapılan şiddet haklı gösterilemedi ve bütün dini liderlerin sonuçsuz bir savaş kelimesi iddiasını reddetme görevi vardı.

Müslüman çoğunluğunun Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık bir milyon Hıristiyan bulunduğu düşünülmektedir. Filipinler'den ve diğer ülkelerden gelen göçmen işçileri de barındırıyor.

Görünüşe göre Papa, ilk ziyaretinden Müslümanlarla yakın çalışmak ve böylece Orta Doğu’daki Hıristiyanların durumunu iyileştirmek istiyor.

ZanaLab Yeşil Blog v2.0 Blogger Teması ( 2019 + Responsive + Adsense Uyumlu ) + Bol Reklam Kazançlı Blogger Teması

ZanaLab Yeşil Blog v2.0 Blogger Teması ( 2019 + Responsive + Adsense Uyumlu ) + Bol Reklam Kazançlı Blogger Teması

ZanaLab Yeşil Blog v2.0 Blogger Teması ( 2019 + Responsive + Adsense Uyumlu ) + Bol Reklam Kazançlı Blogger Teması ZanaLab Yeşil Blog v1.0 Teması (2019 + Mobil + Bol Reklam Kazançlı)

V1.0 Özellikleri:


 • Masaüstü ve Tablet versiyonların'da headerde çift reklam sütünü.
 • Kusursuzca tasarlanmış navigasyon kısmı .
 • Navigasyon kısmında FontAwasome stili kullanılmıştır.
 • Yazı İçi Reklam.
 • Yazı Altı Reklam.
 • Yazı Üstü Reklam.
 • Sidebar'da Box-Shadow ve 3D efektleri kullanılmıştır.
 • Hız optimizasyonu yapılmıştır.
 • URL Kısaltma ve Paylaşma butonları yeniden optimize edilmiştir.
 • Türkçelendirme işlemi yapılmıştır(Yabancı olan yerler)
 • Fotter kısmı için navigasyon yeniden optimize edilmiştir.
 • FontAwasome stili footer navigasyon kısmında yeniden kullanılmıştır.
 • Manşet kısmı güncellenmiştir.
WebmasterForumu Konusu : https://webmasterforum.com.tr/forum....kazancli.4244/

R10.Net Konusu : -

V1.0 Rar Şifresi : www.zanalab.com

V1.0 DEMO İNDİR


ZanaLab Yeşil Blog v2.0 Blogger Teması ( 2019 + Responsive + Adsense Uyumlu ) + Bol Reklam Kazançlı Blogger Teması

V2.0 Özellikleri:


 • Mobil için tema yeniden dizayn edildi.
 • Manşet kısmının üstüne yeni reklam alanı eklenildi.
 • Header ve manşet üstü sütunlar yeniden düzenlendi.
 • Ana sayfada yazar,tarih ve kategori yayın listesinden kaldırıldı.
 • Yayın listesindeki karakter uzunluğu arttırıldı, seo için büyük bir önem.
 • Metaglar tekrardan düzenlendi.
 • Son yorumlar eklentisi tekrardan düzenlendi.
 • Yayın listenin öne çıkan görseli sol tarafa alındı.
 • Yayın listesinin öne çıkan görseli yayın listesiyle aynı boyuta getirildi.
 • Yayın listesi için Box-Shadow efekti kullanıldı.
 • Site içinde dışarıya verilen link sayısı minumuma getirildi.
 • Sorgu sayısı azaltıldı.
 • Site içindeki yazının em büyüklüğünde değişikliliğe gidildi, göze artık daha hoşgeliyor.
 • Yazı içerisindeki otomatik reklam sayısı 3'ten 4e çıkarıldı.
 • Yorum alanı tekrardan düzenlendi.
 • Footer alanındaki Copyright kısmı yeniden düzenlendi, link sayısı minumuma indirildi.
 • Arkaplan değiştirildi.
 • Header kısmının arkaplanı değiştirildi.
 • Header kısmı sabit hale getirildi, en üst tarafa alındı.
Webmaster Forumu Konusu : https://webmasterforum.com.tr/forum....r-temasi.4243/
R10.Net Konusu : -

v2.0 RAR Şifresi : www.zanalab.com

v2.0 DEMO İNDİR


Not:Şuan v3.0 sürümünü üzerinde çalışmaktayım, www.zanalab.com adresinden bakabilirsiniz 100 yorum gelirse v3.0 sürümünü tamamladıktan sonra sizlerle paylaşmayı düşünüyorum.