31 Aralık 2018 Pazartesi

vBulletin if Koşulları (İpucu) 3.x 4.x 5.x

vBulletin Logo

vBulletin if Koşulları (İpucu) 3.x 4.x 5.x

Sadece üyeler görebilir ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="$show['member']">Buraya yazılanlar sadece üyeler tarafından görülebilir.</vb:if>

Sadece misafirler görebilir ;


PHP- Kodu:

<vb:if condition="$show['guest']">Buraya yazılanlar sadece misafirler tarafından görülebilir.</vb:if>


Belirtilen gruplara gösterim ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="is_member_of($bbuserinfo, 1,2,3)">Sadece 1,2 ve 3 id'li kullanıcı grupları görebilir.</vb:if>


Belirli bir kullanıcıya gösterme ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="$bbuserinfo['userid'] == 5">Sadece 5 id'li kullanıcı görebilir.</vb:if>


Belirli bir kullanıcıyı hariç tutarak gösterme ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="$bbuserinfo['userid'] != 5">5 id'li kullanıcı hariç herkes görebilir.</vb:if>


Moderatörler görebilsin ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="can_moderate()">Tüm moderatörler görebilir.</vb:if>


Belli forumda gösterme ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="$forum[forumid] == 1">Sadece 1 id'li forumda görünür.</vb:if>


Belli bir forumu hariç tutarak gösterme ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="$forum[forumid] != 1">1 id'li forum hariç tüm forumlarda görülür.</vb:if>


Çoklu forumda gösterme ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="in_array($forum['forumid'], array(1,2,3))">1,2 ve 3 id'li forumlarda görülür.</vb:if>


Belli sayfada gösterme ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="THIS_SCRIPT == 'calendar'">Takvim sayfasında ise görebilir.</vb:if>


Belli bir sayfayı hariç tutarak gösterme ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'calendar'">Takvim sayfası hariç diğer sayfalarda görünür.</vb:if>


Özel değişkenler ile çalışma ; (Eğer değişkenimiz eşit ise uygulanabilir.)


PHP- Kodu:
<vb:if condition="$customvar == blah">Değişkenimize göre bir şeyler yaptırabiliriz.</vb:if>


Özel değişkenler ile çalışma ; (Eğer değişkenimiz eşit değilse uygulanabilir.)


PHP- Kodu:
<vb:if condition="$customvar != blah">Değişkenimize göre bir şeyler yaptırabiliriz.</vb:if>


İf-Else Kullanımı ;


PHP- Kodu:
<vb:if condition="$show['guest']">Misafir kullanıcılara görünür.<vb:else />Kayıtlı üyelere görünür.</vb:if>


İf-Else İf Kullanımı ;


PHP- Kodu:<vb:if condition="$show['guest']">Misafir kullanıcılara görünür.
<vb:elseif condition="is_member_of($bbuserinfo, 5,6)" />Sadece 5,6 kullanıcı grubu görebilir.
<vb:else />Kayıtlı kullanıcılar görebilir.
</vb:if>vBulletin 3.x if Koşulları • <if condition="$show['member']">Bu içeriği sadece kayıtlı üyeler görebilir.</if>
 • <if condition="$show['guest']">Bu içeriği sadeve misafirler görebilir.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo['userID'] == 2">Bu içeriği sadece ID'si 2 olan üye görebilir.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo['userID'] != 2">Bu içeriği ID'si 2 olan üye göremez.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo['languageID'] == 1">Bu içeriği sadece ID'si 1 olan forum dilini kullanan görebilir.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo['languageID'] != 1">Bu içeriği ID'si 1 olan forum dilin kullanmayan görebilir.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo[usergroupID] == 2">Bu içeriği sadece grup ID'si 2 olan görebilir.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo[usergroupID] != 2">Bu içeriği sadece grup ID'si 2 olmayanlar görebilir.</if>
 • <if condition="in_array($bbuserinfo['usergroupID'], array(2, 6, 7))">Bu içeriği grup ID'si 2,6 ve 7 olan görebilir.</if>
 • <if condition="!in_array($bbuserinfo['usergroupID'], array(2, 6, 7))">Bu içeriği grup ID'si 2,6 ve 7 olmayan görebilir.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo[posts] > 100">Bu içeriği 100'den fazla mesajı olanlar görebilir.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo[posts] < 100">Bu içeriği 100'den az mesajı olanlar görebilir.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo[posts] == 100">Bu içeriği mesaj sayısı tam 100 olanlar görebilir.</if>
 • <if condition="$bbuserinfo[posts] != 100">Bu içeriği mesaj sayısı tam 100 olmayanlar görebilir.</if>
 • ( >= ve <= bu sekildede kullanabilirsiniz. )
 • <if condition="$show['searchbuttons'] AND $bbuserinfo[posts] >100">Bu içeriği sadece aramayı kullanan ve 100'den fazla mesajı olan görebilir.</if>
 • Ya da bu şekilde de olur:
 • <if condition="$show['searchbuttons'] && $bbuserinfo[posts] >100">Bu içeriği sadece aramayı kullanan ve 100'den fazla mesajı olan görebilir.</if>
 • <if condition="$show['searchbuttons'] OR $bbuserinfo[posts] >100">Bu içeriği sadece aramayı kullanan ya da 100'den fazla mesajı olan görebilir.</if>
 • Ya da bu şekilde de olur:
 • <if condition="$show['searchbuttons'] || $bbuserinfo[posts] >100">Bu içeriği sadece aramayı kullanan ya da 100'den fazla mesajı olan görebilir.</if>
 • <if condition="in_array($forum['forumID'], array(1,2,3,4,5))">Bu içerik sadece forum ID si 2.3 ve 4 olan bölümde gösterilir.</if>
 • <if condition="!in_array($foruminfo[forumid], array(1,2,3,4,5))">Bu içerik forum ID si 2,3 ve 4 olmayan bölümlerde gösterilir.</if>
 • <if condition="$forumID == 5">Bu içerik sadece forum ID si 5 olan bölümde gösterilir.</if>
 • <if condition="$forumID != 5">Bu içerik sadece forum ID si 5 olmayan bölümlerde gösterilir.</if>
 • Sorgulamalarda <else /> (yoksa) 'da kullanabilirsiniz.
 • <if condition="$bbuserinfo[posts] == 100">Bu içeriği sadece mesaj sayısı tam 100 olanlar görebilir. <else /> (yoksa bunu uygula) Bu içeriği sadece mesaj sayısı tam 100 olmayanlar görebilir.</if>