17 Ocak 2019 Perşembe

Açık Bütçe Politikası Nedir ? , Tanımı ve Terimi

Açık Bütçe


Açık Bütçe Politikası Nedir ? , Tanımı ve Terimi


Devletin, gelirlerinden çok harcama  yaptığı iktisadi uygulama.

Bütçe açıkları çeşitli nedenlerle oluşabilir.Ancak "açık bütçe politikası" terimi, vergi oranlarını düşürerek ya da devlet harcamalarını artırarak ekonomiyi uyarmayı amaçlayan bilinçli bir girişimi anlatır.Bütçe açıklarının ulusal ekonomi üzerinde çok büyük etkileri olabilir. Yaygın görüş, yıllık denk bütçe anlayışının yerini, bir konjonktür devresi bakımından denk bütçe kavramının alacağıdır. Kimi iktisatçılar, kamu politikası ölçütü olarak yetersiz buldukları için denk bütçe kavramını tümüyle terk etmişlerdir.

Açık finansman, planlı konjonktür politikaları dışında, devletin etkisizliğinden, örneğin savurgan harcamalardan ya da yaygın vergi kaçaklarından da doğabilir.

Sermaye piyasasının gelişmediği ülkelerde açık bütçe politikası devleti yurt dışı kaynaklara borçlu duruma sokabilir. Ayrıca birçok az gelişmiş ülkede özel tasarrufu özendirmek amacıyla da bütçe fazlası yeğlenebilir.

1 yorum: