23 Ocak 2019 Çarşamba

Ahirete İman Nedir ?

Ahirete İman


Ahirete İman Nedir ? 


Öldükten sonra diriltip, hesap-kitap için Allah'ın huzuruna toplanmaya inanmak, ahirete iman olarak kabul edilmektedir.

Kıyamet koptuğunda, bu fani alem dahil her şey yok olacak ve mahlukat, Allah'ın huzurunda toplanacak, herkes işlediği amellerin hesabını verecektir. İnsanlara, amel defterleri olan bir kitap dağıtılacak; herkes o kitaba göre sorguya çekilecektir. Bu muhakemenin neticesi olarak, bir kısım insanlar cennete, bir kısım insanlar da cehenneme gönderileceklerdir. Mü'minler cennetlerdeki nimetlerle taltif edilirken, münafık ve kafirler de cehennemdeki azaba duçar olacaklardır. İşte insanların böyle bir günün varlığına inanmaları, inanç esaslarındandır.
Yorum

2 Yorum

İmanın altı şartından bir tanesidir.

Allah ahiret iman'dan şaşırtmasın


EmojilerEmojiler