16 Ocak 2019 Çarşamba

Amiler Halkı Hakkında Bilgi , Kimdirler ?

Amiler

Amiler Halkı Hakkında Bilgi , Kimdirler ? 


Tayvan Adasındaki en kalabalık etnik grubu oluşturan yerli halk. 1964'teki nüfusları 89.802'ydi. Güneydoğudaki verimli ama ulaşılması oldukça güç dağlık bölge ile adanın doğu kıyılarındaki düzlüklerde yaşarlar. Malay soyundna gelen Amiler Endonezya diline akraba olan bir dilin üç lehçesini konuşurlar. Dillerine Ami dili denir. Amilerin geleneksel olarak uyguladıkları tarım yöntemi, ormanları açıp burada pirinç, akdarı, tatlı patates, tütün ve fındık yetiştirmektir.

Geniş aile birimlerinden oluşan Ami toplumunda yaşam, yaklaşık 1.000 nüfuslu köylerde (hepsinin bir şefi vardır) yoğunlaşır.

Kadınlarla erkeklerin hak ve sorumlulukları eşittir. Ama toplum düzeni anayanlıdır, mülk kadınlarındır ve miras anneden en büyük kıza geçer. Gündelik yaşam dinsel inançlara sıkı sıkıya bağlıdır. Her aile grubunda bir din görevlisi (bu görev de anneden kıza geçer) ve düş yorumlama işini yürüten bir şaman vardır. Amiler hem atalarına, hem de tanrısal ruhlara inanırlar.

En önemli dinsel ayinlerini akdarı hasatı sırasında yaparlar. Ami kültürü ,özellikle Çinlilerle kurulan ticaret ilişkilerinden sonra yozlaşmaya başlamıştır.