16 Ocak 2019 Çarşamba

Avrupa Başkentlerinin İsimleri Nereden Geliyor?

Paris

Paris


Paris, ismini 1. yüzyılda bölgeye yerleşen Kelt kavimi Parisii’den almıştır. Bazı kaynaklarda ise Parisii adının Mısır tanrıçası İsis’ten geldiğine dair bilgiler yer almaktadır. Daha sonra aydınlanma çağında yeni fikirlerin merkezi olduğu için Paris şehrine “la ville-lumière” (ışığın şehri) unvanı verilmiştir. Bu unvanın verilmesinin bir diğer nedeni de Paris’in 19. Yüzyılda gaz lambalarıyla aydınlatılan ilk şehir olmasıdır.

Londra

Londra


Londra, Roma İmparatorluğu’nun Britanya’yı işgal etmesi sonucu M.Ö. kurulan bir şehirdir. İlk kez Yeni Troy anlamındaki “Trinovantum” ismiyle kurulan Londra, 1. Yüzyılda Kral Lud tarafından yeniden inşa edilmiştir. Şehir, Kral Lud’un yaptırdığı kaleler ile anılmaya başlanmış ve şehre “Kaer Llundain” (Lud’un Kalesi) ismi verilmiştir. Daha sonra “Londinium” ismini alan şehir, London ismiyle günümüze kadar gelmiştir. Bazı kaynaklar Londra’nın anlamının “akan nehir” olduğunu belirtmektedir.

Roma

Roma


Roma şehri, MÖ 753 yılında Romulus ve Remus tarafından kurulmuştur. Şehrin kurucularından olan Romulus, şehre kendi ismini vermiştir. Efsaneye göre Romulus ve Remus, savaş tanrısı Mars’ın çocuklarıdır. Şehir hakkında söz sahibi olmak için sürekli yarışan kardeşler arasında kavga çıkar. Romulus, kardeşi Remus’u öldürür ve şehrin tek başına hakimi olur. Daha sonra şehre kendi ismini verir.

Amsterdam

Amsterdam


12. yüzyılda bir balıkçı kasabası olarak kurulan şehre, ilk kez Amstelledamme ismi verilmiştir. Bu ismin kökü olan Amstel kelimesi, Felemenkçe’de “aeme-stelle” (su alanı) anlamına gelmektedir. Daha sonra şehrin adı Amsterdam’a dönüşmüştür.

Madrid

Madrid


Madrid, MÖ 2. Yüzyılda Manzanares nehri çevresine kurulmuştur. Şehrin ilk ismi nehir yatağı anlamındaki “Matrice” olarak bilinmektedir. Şehir, 8. Yüzyılda Arapların eline geçer ve “Mayrit” ismini alır. Mayrit, nehir kollarının buluştuğu yer demektir. Şehir tekrar İspanyolların eline geçer ve bugünkü ismine kavuşur.

Berlin

Berlin


Berlin, 12. Yüzyılda Spree nehrinin çevresine kurulmuştur. Şehre adını veren kelimenin Berl olduğu düşünülmektedir. Berl kelimesi bataklık anlamına gelmektedir. Bir diğer inanışa göre Berlin şehri, ismini Almanca Bar (ayı) kelimesinden almıştır.

Viyana

Viyana


Tuna nehri kenarındaki şehir, MÖ 500 yılında yerleşime açılmıştır. Vindobona, şehrin ilk ismidir, açık renkli yerleşim anlamına gelmektedir. Şehir daha sonra Viyana adını alır. Bir diğer hikaye ise şehrin “Vedunia” kelimesinden türediğidir. “Vedunia” orman akımı demektir. Şehrin çevresindeki ormanların da Viyana’ya ismini verdiğine inanılmaktadır.

Budapeşte

Budapeşte


1873 yılında Buda ve Peşt şehirleri birleşir ve Budapeşte şehrini oluşturur. Daha geriye gidersek 1. Yüzyılda Romalılar Tuna nehrinin batısına Aquincum isimli şehir kurar. Bu şehri 5. Yüzyılda Hunlar işgal eder. Buda şehri, ismini Attila’nın kardeşi Kral Bleda’dan almıştır. Tuna nehrinin batısındaki Pest şehri ise ismini Yunanlı astronom-coğrafyacı Ptolemy’nin eserlerinde geçen “pession” kelimesinden almıştır. Pest, Macarcada fırın demektir.

Atina

Atina


Atina, ismini bilgeliğin Tanrıçası Athena’dan almıştır. Efsaneye göre tanrı ve tanrıçalar şehre ismini vermek için yarışır. Athena ve Poseidon finale kalır. Zeus, deniz tanrısı Poseidon ve tanrıça Athena’dan şehre birer hediye vermelerini ister. Halk Athena’nın verdiği hediyeye seçer. Böylece şehre Athena’nın ismi verilir.

Stockholm

Stockholm


Stockholm’a ait ilk yazılı kaynak 1252 yılına aittir. Stockholm, İsveççe’de kütük anlamına gelmektedir. Eski Almanca’da Stock sağlamlaştırma, Holm ise adacık demektir.
Yorum


EmojilerEmojiler