29 Ocak 2019 Salı

Biyolojinin Konusu - Biyolojik Kavramlar Nelerdir ?

Biyolojik Kavramlar


Biyolojinin Konusu - Biyolojik Kavramlar Nelerdir ?


Biyolojinin Konusu Biyoloji canlıları ve canlıların çevreleriyle olan ilişkilerini bilimsel düzeyde inceleyen bilim Dalıdır. Canlıları konu edinir.

Zooloji Hayvanları inceleyen alt bilim dalıdır.

Botanik Bitki bilimdir bitkileri inceler.

Mikoloji Mantarları inceleyen bilim dalıdır.

Sitoloji Hücreyi ve yapısını inceleyen bilim dalıdır.

Histoloji (Doku Bilimi) Dokuları inceleyen doku bilimidir.

Embriyoloji Zigottan başlayarak embriyonun gelişimini inceleyen bilim dalıdır.

Fizyoloji Canlılarda bulunan yapı ve organların işlevlerini ve sistemlerin işleyiş biçimlerini ele alan bilim dalıdır. Böbreğin görevleri, dolaşım sisteminin fonksiyonları gibi.

Anatomi (Organ Bilimi) Canlılardaki organların yapısını ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Morfoloji Canlıları dış görünüm ve şekil bakımından inceleyen bilim dalıdır.

Mikrobiyoloji Mikroskopta görünebilecek kadar küçük canlıları inceleyen bilim dalıdır.

Bakteriyoloji Prokaryot bir hücreli canlılar olan bakterileri inceleyen bilim dalıdır.
Patoloji Hastalık yapan (patojen) bakterileri inceleyen bilim dalıdır.

Ekoloji Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojiyi bir ünite şeklinde göreceğiz. Taksonomi (Sınıflandırma / Sistematik) Canlıları akrabalık dereceleri ve genetik benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır bir ünite halinde bu konuyu göreceğiz.

Genetik (Kalıtım Bilimi) Canlıların mevcut özelliklerinin nasıl belirlendiğini ve gelecek nesillere nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır. DNA , kromozom ve gen gibi kavramlar sıklıkla genetik içerisinde geçmektedir. Genetiği bir ünite şeklinde göreceğiz.

Biyolojinin Katkı Sağladığı Diğer Bilim Dalları Biyoloji Tarımdan Genetik Mühendisliğine kadar pek çok çalışma alanı ve bilim dalına katkı sağlar. Biyoloji Tıp Eczacılık Biyokimya Veterinerlik 

Biyofizik Moleküler Biyoloji

Bilimsel Çalışma Sistematiği Gerçekleri bulma ve bunlarla ilgili bilgileri düzenleyip buradan yeni bilgilere ulaşmanın sistematiğine bilimsel çalışma diyebiliriz. Problemin Belirlenmesi Verilerin Toplanması Hipotez Kurulması Tahminlerin Yapılması Kontrollü Deneyler Teori Kanun
Problemin Belirlenmesi Gerçek dünyadaki bir problemin çözülmek üzere belirlenmesi bilimsel çalışmanın ilk aşamasıdır.

Verilerin Toplanması Gözlem yoluyla olur. Nitel Gözlem: 5 duyu organı ile yapılan sayısal veriler ve ölçümler içermeyen gözlemdir. Objektifliği (nesnelliği) yoktur. Nicel Gözlem: Ölçü aletleriyle yapılan gözlemdir sayısal verilere ve ölçümlere dayanır. Objektif bilgiler içerir. Sonuçları kesindir. Suyun sıcaklığı 25C gibi.. 

Hipotez Kurulması Verilere göre ortaya atılan geçici çözümlerdir. Hipotezlere dayalı tahminler kontrollü deneylerle ispatlanmadıkça hipotezler teori olamazlar bu yüzden kesin değillerdir. İyi bir hipotez eldeki verilere uygun , yeni gerçek ve tahminlere açık bir hipotezdir.

Tahminlerin Yapılması Hipotezden çıkarılabilecek mantıklı sonuçlardır. Eğer hipotezim doğruysa ............ şeklinde olmalıdır gibi hipoteze dayalı varsayımlarda bulunmaktır. 

Kontrollü Deneyler Kontrol grubu oluşturulur deneklere kontrol edilmek istenen 1 faktör dışındaki tüm faktörlere aynı şekilde maruz kalır. Böylece farklı olan faktörün etkisi ortaya çıkar. Kontrollü deneyler ile hipotezler kanıtlanır veya reddedilir. 

Teori Kontrollü deneylerle doğruluğu kanıtlanan hipotezler teori haline gelir. Teoriler kanunlar gibi çok kesin değildir. Çürütülememiş pek çok teori vardır. Big Bang teorisi gibi.. 

Teori Evrenselleşen ve hiçbir itiraza mahal bırakmayan bilimsel teorilerdir. Mendel yasası gibi.

1 yorum:

  1. Çalışkan çocuktan güzel bir özet olmuş...Kalemine sağlık

    YanıtlaSil