30 Ocak 2019 Çarşamba

Kulakçılar Arası Delikle Bİrlikte Görülen Akciğer Atar Damar Tıkanıklığı Nedir, Nasıl Oluşur ?

Kulakçılar Arası Delikle Bİrlikte Görülen Akciğer Atar Damar Tıkanıklığı Nedir, Nasıl Oluşur ?


Kulakçılar Arası Delikle Bİrlikte Görülen Akciğer Atar Damar Tıkanıklığı Nedir, Nasıl Oluşur ?


Bu gelişim bozukluğunda, kanın sağ karıncıktan akciğer atardamarına geçmesini bütünüyle engelleyen tam bir tıkanıklık söz konusudur, karıncıklar arası bölse ise sağlamdır. Bu durumda iki olasılık söz konusudur.

Tip 1- Sağ karıncık kalınlaşmıştır, ama boşluğu normalden küçüktür ( az gelişmiştir ); üç kanatlı kapak küçük ama normaldir. Kan sağ kulakçıktan sol kulakçığa kapanmamış olan oval delikten ya da kulakçılar arası bağlantıdan geçerek girer. Daha sonra Botallo kanalından ( Botallo duktusu ) geçerek akciğer atardamarına gelir.

Tip 2- Sağ karıncık boşluğu normal, duvarı ise kalınlaşmıştır. Üç kanatlı kapakta şekil bozukluğu vardır; bütünlüğü bozulmuştur. Sağ kulakçık ise çok genişlemiştir. Kan bu tipte de sol kulakçığa, kulakçılar arası delikten geçer.

Kanın akciğere ulaşması Botallo kanalının ( Botallo duktusu ) bulunup bulunmamasına bağlıdır.

Belirtiler genel olarak ağrıdır ve morarma, kalp yetmezliği, vücut gelişiminde gerilik erken dönemde ortaya çıkar. Kalbin dinleme bulguları, Botallo kanalının ( Botallo duktusu), kulakçılar arası bölmede bir deliğin, üç kanatlı ( triküspid ) kapakta yetmezliğin bulunup bulunmamasına bağlı olarak değişir.

Elektrokardiyogramda sağ kulakçığın aşırı büyümesine ve kalp ekseninin dikeyleşmesine ilişkin bulgular saptanır. Göğüs filminde, akciğer alanlarında keyleşmesine ilişkin buulgular saptanır. Göğüs filminde, akciğer alanlarında damarlanma azalmasına ve özellikle ikinci tipte sağ kulakçığın aşırı büyümesine ilişkin bulgular görülür. Bu tip gelişim bozukluğunda cerrahi girişim olanağı azdır ve yalnızca akciğer kan akımının artırılmasına yönelik geçiçi yarar sağlayan ameliyatlar, örneğin aort ile akciğer atardamarı arasında ağızlaşma ameliyatı uygulanabilir.

1 yorum: