16 Ocak 2019 Çarşamba

Meleklere İman

Melek

Meleklere İman


Meleklere iman, İslam'ın esaslarındandır.Melekler, Allah'ın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen, yeme ve içmeleri olmayan, erkeklik ve dişiliğe sahip bulunmayan şerefli varlıklardır. Melekler, Allah'a asla isyan etmezler, kendilerine ne görev verildi ise, onu yerine getirirler. Melekler arasında dört büyük melek vardır ki, meleklerin en büyükleri sayılırlar.

Bunlardan;


  • Cebrail, peygamberlere vahiy getiren melektir.
  • Mikail, tabiat olayları ve rızık tasimi ile ilgilidir.
  • İsrafil, kıyamette sura üfürmekle görevlidir.
  • Azrail ise, insanların canlarını almakla görevli ölüm meleğidir.


Bunlardan başka, Arş-ı yüklenmeklegörevli "Hamele-i Arş" melekleri, insanların amallerini yazan "Kiramen Katibin" melekleri ve kabirde sual sormakla görevli olan "Münker ve Nekir" melekleri bulunmaktadır.

1 yorum: