24 Ocak 2019 Perşembe

Perma Kültür Nedir ? (PERMAKÜLTÜR)

Perma Kültür Nedir ? (PERMAKÜLTÜR)

Perma Kültür Nedir ? (PERMAKÜLTÜR)


Permakültür(kalıcı tarım ve kalıcı kültür), sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratmayı amaçlayan bir tasarım sistemi ve sosyal dönüşüm hareketidir. Yeryüzüne ve insana saygı duyan bir yaklaşımdır.


Permakültür(kalıcı tarım ve kalıcı kültür), sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratmayı amaçlayan bir tasarım sistemi ve sosyal dönüşüm hareketidir. Yeryüzüne ve insana saygı duyan bir yaklaşımdır.

Permakültür Tasarımı, temelinde doğaya karşı olmayı değil, doğayla uyum içerisinde yaşamayı destekler ve bu amaca uygun ilkeler barındırır.

Bill Mollison ve onun lisansüstü öğrencisi olan David Holmgren tarafından 1974 yılında ağaçlar, çalılar, otlar (sebze ve yabani otlar), mantarlar ve kök bitkilerini içeren çeşitli ürünlü ve çok yıllık türlerin baskın olduğu bir bitkilendirmeden oluşan bir sürdürülebilir tarımsal sistem çerçevesi olarak geliştirilmiştir.

Permakültür 3 etik temel üzerine kurulmuştur. Bunlar;

Dünyayı-doğayı gözetmek


Dünyayı gözetmek aslında diğer iki ilkeyi doğurur ve içerir. Tüm yaşam sistemlerinin ve canlı-cansız varlıkların devamlılığının ve çoğalmasının mümkün olduğu koşulları sağlamayı esas alır.

İnsanları gözetmek


İnsanı gözetmek, parçası olduğumuz dünyayı gözetmenin kaçınılmaz ve doğal uzantısıdır. İnsanı gözetmek, insanların gıda, barınak, eğitim, iş ve dayanışmaya dayalı insan ilişkileri gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gereken tüm kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamayı kapsar.

İhtiyaç ve ürün fazlasını dünyayı ve insanı gözetmeye vakfetmek


Dünyayı gözetmek temel ilkesinin üçüncü ve tamamlayıcı bileşenidir. Bu, sistemlerimizi elimizden geldiğince iyi tasarladıktan ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra, bunları başkalarının da başarabilmesine yardımcı olmak üzere artan zamanımızla, paramızla, enerjimizle vs bu doğrultuda hizmet etmek anlamına gelir.
Yorum


EmojilerEmojiler