14 Şubat 2019 Perşembe

Atatürkün İlke ve İnkılapları Nedir, Hakkında Kısa Bilgiler

Atatürkün Vatandaşla Olan Bir Fotoğrafı

Atatürkün İlke ve İnkılapları Nedir, Hakkında Kısa Bilgiler


Atatürk İlkeleri;


 • Cumhuriyetçilik, 
 • Milliyetçilik, 
 • Halkçılık, 
 • Devletçilik, 
 • Laiklik, 
 • İnkılapçılık.

Atatürk İlkeleri


Cumhuriyetçilik, hakimiyetin halka ait olduğu hükümet biçimi ve devlet idaresi şekli demektir.

Milliyetçilik, ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmak, bu çalışmayı ve bilinci gelecek kuşaklara yansıtmaktır.

Halkçılık, Millet içindeki çeşitli insan gruplarının yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetimini ifade eder.

Devletçilik, özellikle ekonomi alanında fertlerin yapamayacağı faaliyetleri devletin yapması esasına dayanır.

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ile din ve vicdan özgürlüğünü ifade eder.
İnkılapçılık, zamanla fonksiyonunu yitirmiş kurumları kaldırarak yerlerine ilerlemeyi sağlayacak kurumların konulması esasına dayanır ve sürekli değişimi ifade eder.

Atatürk İnkılapları;


 • Saltanatın Kaldırılması (01 Kasım 1922), 
 • Halifeliğin Kaldırılması (03 Mart 1924), 
 • Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi (20 Mart 1930-05 Aralık 1934), 
 • Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926), 
 • Kıyafet Kanunu’nun Kabulü (25 Kasım 1925), 
 • Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925), 
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması (26 Aralık 1925-1935), 
 • Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934), 
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü (03 Mart 1924), 
 • Harf İnkılabının Yapılması (01 Kasım 1928).