1 Şubat 2019 Cuma

Japonya - AB Ticaret Serbestleştirme Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Japonya - AB

Japonya - AB Ticaret Serbestleştirme Anlaşması Yürürlüğe Girdi 


Japonya ile AB arasındaki ticaretin serbestleşmesi için kapsamlı bir anlaşma yürürlüğe girdi. Anlaşma nihayetinde her iki taraftan ithalatın% 90'ından fazlasının vergilendirilmesinin kaldırılmasına ve çok çeşitli alanlara uygulanan düzenlemelerin serbestleştirilmesine yol açacaktır.

Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) Cuma günü yürürlüğe girdi. Japonya ve Avrupa Birliği, anlaşmayı Aralık ayında onaylamıştı.

Japonya ve Avrupa Birliği'nin toplam nüfusu 640 milyondur. Birlikte, dünya ticaretinin% 28'ini (GSYİH), dünya ticaretinin% 37'sini oluşturuyorlar.

Japonya, tarım ürünleri de dahil olmak üzere AB’den yaptığı ithalatın yüzde 94’ünün gümrük vergilerini kaldıracak. AB ise, Japonya’dan yaptığı ithalatın% 99’u üzerindeki gümrük vergilerini kaldıracak.

İki taraf da yatırım, hizmetler ve kamu mülkleri gibi geniş bir alanda uygulanan düzenlemeleri serbestleştirecek.

Japon hükümeti, EPA 'nın ticaret ve yatırımın artmasına, ülkenin gerçek gayri safi yurtiçi hasılalarının yaklaşık yüzde 1 oranında artırılmasına ve 200.000 kişiye kadar istihdam sağlanmasına yol açacağını söyledi.

Tokyo, Avrupa Birliği ile EPA müzakerelerinin yanı sıra Japonya ve TPP olarak bilinen ve Aralık ayı sonundan bu yana yürürlükte olan 10 diğer ülkeyi içeren Trans-Pasifik Ortaklığı olarak bilinen başka bir büyük serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Japon hükümeti iki büyük ticaret anlaşmasının, dünya çapında artan korumacı önlemler arasında serbest ticaretin önemini desteklemesini umut ediyor.